Aktualności

Premiera książki „Żołnierze żelaznych szlaków…”

1 lutego o godz. 18:00 w siedzibie Stacji Muzeum w Warszawie przy ul. Towarowej 3 odbędzie się spotkanie z Michałem Jerzym Chromińskim – autorem książki pt. Żołnierze żelaznych szlaków w walce o Kresy Północno-Wschodnie w latach 1919–1920.

„Żołnierze żelaznych szlaków…”, to publikacja o niewątpliwych walorach naukowych. Traktujemy ją jako hołd oddany tysiącom kolejarzy-żołnierzy i żołnierzy-kolejarzy, którzy z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem oraz narażeniem zdrowia i życia, uczestniczyli w obronie dopiero co odrodzonej Polski na jej północno-wschodnich rubieżach.

Publikacja stanowi próbę przedstawienia organizacji polskiego kolejnictwa wojskowego i cywilnego na Kresach Północno-Wschodnich w latach 1919–1920 oraz roli polskiego kolejnictwa w toczącej się wojnie polsko-bolszewickiej, stanowiąc przyczynek do nieopublikowanej dotąd monografii Dyrekcji Wileńskiej Kolei Państwowych w okresie istnienia II Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można bowiem zapominać, iż dyrekcja ta swój rodowód wywodzi z Kolei Wojskowych Litewskich i Białoruskich.

Książka jest naszą kolejną publikacją (po „Kolejarzach z Wileńszczyzny”), która przybliża Czytelnikom historię polskiego kolejnictwa na utraconych Kresach Wschodnich. Bohaterami wydawnictwa są polscy kolejarze, cywilni i wojskowi – „żołnierze żelaznych szlaków”, którzy w swojej służbie, kierując się wytworzonym etosem pracy i patriotyzmem, walnie przyczynili się do zwycięstwa nad bolszewikami.

Ogromnym walorem publikacji są unikatowe i niepublikowane nigdzie wcześniej fotografie, pochodzące z zasobów instytucji (w szczególności Wojskowego Biura Historycznego), jak również ze zbiorów prywatnych.

Książka powstała w ramach Projektu popularyzatorsko-badawczego „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”, realizowanego w 2023 roku w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz