Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Warmia i Mazury lepiej skomunikowana

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na prace w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Dzięki sześciu nowym lokalizacjom zwiększy się dostęp do kolei na Warmii i Mazurach.

Tory w miejscowości Kolno (fot. Andrzej Puzewicz / PKP PLK
Tory w miejscowości Kolno (fot. Andrzej Puzewicz / PKP PLK

Jeszcze w tym roku na linii OlsztynKorsze powstaną nowe przystanki Nikielkowo i Kolno, a przystanek w Łankiejmach zostanie przebudowany. Inwestycje umożliwią mieszkańcom codzienne dojazdy do pracy lub szkoły oraz podróże okazjonalne.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały trzy umowy na roboty o łącznej wartości ponad 18 mln zł. Pierwsza o wartości 6,6 mln zł netto z wykonawcą robót w Nikielkowie – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o. Druga o wartości 6,7 mln zł z wykonawcą robót w Kolnie – PROMUS Gdańsk. Remonty dróg i Mostów Sp. z o.o. Przystanek w Łankiejmach za 4,8 mln zł netto przebuduje firma Rajbud. Zadania będą realizowane w formule „projektuj i buduj”. Rozpoczęcie robót zaplanowano w czerwcu br., a zakończenie pod koniec 2022 r.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu o skali podejmowanych działań:

– Konsekwentnie prowadzimy działania na rzecz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego i poprawy dostępu do kolei, również dla mieszkańców mniejszych miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystko to dzięki Programowi Przystankowemu, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2025 roku miliard zł na budowę i modernizację przystanków.