Inwestycje

Umowa na modernizację ostatniego odcinka linii Rail Baltica podpisana

Modernizację przejdzie ostatni odcinek linii Rail Baltica, łączący Warszawę z Białymstokiem. Docelowo pociągi na trasie osiągną prędkość do 200 km/h, a czas przejazdu między stolicami województw zajmie mniej niż 1,5 godz.

Fot. PKP PLK

Umowę wartą ponad 3,3 mld zł netto PKP PLK podpisały w piątek 26 czerwca. Prace realizowane będą na odcinku Czyżew – Białystok – ostatnim fragmencie modernizowanej trasy z Warszawy do stolicy Podlasia, na międzynarodowej trasie kolejowej Rail Baltica. pociągi pasażerskie zwiększą prędkość do 200 km, a stacje i przystanki będą dostępne dla wszystkich podróżnych. Podróż najszybszym pociągiem z Białegostoku do Warszawy wyniesie poniżej 90 min. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowych zapewnią bezkolizyjne skrzyżowania. Wzrośnie także przepustowość linii, co umożliwi uruchomienie większej liczby połączeń.

Modernizacja transeuropejskiego korytarza Rail Baltica na terenie Polski to jeden z najważniejszych projektów zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, co zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność transportu kolejowego. Zyska gospodarka kraju i zwiększy się rola Polski na mapie transportowej Europy. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna i nowoczesna polska kolej – powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.