Inwestycje

Umowa na modernizację ostatniego odcinka linii Rail Baltica podpisana

Modernizację przejdzie ostatni odcinek linii Rail Baltica, łączący Warszawę z Białymstokiem. Docelowo pociągi na trasie osiągną prędkość do 200 km/h, a czas przejazdu między stolicami województw zajmie mniej niż 1,5 godz.

Fot. PKP PLK

Umowę wartą ponad 3,3 mld zł netto PKP PLK podpisały w piątek 26 czerwca. Prace realizowane będą na odcinku CzyżewBiałystok – ostatnim fragmencie modernizowanej trasy z Warszawy do stolicy Podlasia, na międzynarodowej trasie kolejowej Rail Baltica. Pociągi pasażerskie zwiększą prędkość do 200 km, a stacje i przystanki będą dostępne dla wszystkich podróżnych. Podróż najszybszym pociągiem z Białegostoku do Warszawy wyniesie poniżej 90 min. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowych zapewnią bezkolizyjne skrzyżowania. Wzrośnie także przepustowość linii, co umożliwi uruchomienie większej liczby połączeń.

Modernizacja transeuropejskiego korytarza Rail Baltica na terenie Polski to jeden z najważniejszych projektów zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, co zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność transportu kolejowego. Zyska gospodarka kraju i zwiększy się rola Polski na mapie transportowej Europy. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna i nowoczesna polska kolej – powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

 

O inwestycji mówił także prezes zarządu PKP PLK.

– Konsekwentnie realizujemy inwestycje na polskim odcinku Rail Baltica i w pełni wykorzystujemy środki z programu CEF „Łącząc Europę”. Prace na odcinku CzyżewBiałystok, to największy kontrakt za 3,3 mld zł netto, który zwiększy możliwości kolei na Podlasiu, w Polsce oraz na międzynarodowym połączeniu Rail Baltica – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Nowa infrastruktura – nowe możliwości podróży

Prace na odcinku Czyżew-Białystok obejmą kompleksową modernizację ponad 71 km linii. Zmodernizowanych zostanie 5 stacji: Czyżew, Szepietowo, Łapy, Racibory i Białystok oraz wybudowana zostanie nowa stacja Baciuty (obecnie przystanek). Przebudowanych zostanie także 11 przystanków: Kity, Dąbrowa Łazy, Szymbory, Jabłoń Kościelna, Zdrody Nowe, Łapy Osse, Uhowo, Bojary, Trypucie, Niewodnica, Klepacze. Wszystkie stacje i przystanki zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Pomiędzy Czyżewem a Białymstokiem skrzyżowania wielopoziomowe – wiadukty i tunele zastąpią przejścia i przejazdy kolejowo-drogowe. Inwestycja obejmuje budowę 200-metrowego mostu na Narwi między Łapami i Uhowem oraz kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych.

– Odcinek CzyżewBiałystok jest ważny dla dobrych podróży koleją na trasie WarszawaBiałystok, ale także dla europejskiego połączenia kolejowego: Rail Baltica oraz korytarza Morze Północne – Bałtyk, wchodzącego w transeuropejską sieć transportową – TEN-T. Instrument „Łącząc Europę” (CEF) wspiera modernizację tej trasy znaczną dotacją – w wysokości ponad 1,2 mld zł, by dostosować ją do standardów UE, w tym osiągnięcia prędkości do 200 km/h. Wraz z podpisaniem tej umowy osiągnięto bardzo ważny kamień milowy projektu. Umowa ta pozwoli na rozpoczęcie prac i absorpcję przyznanej dotacji CEF w odpowiednim czasie – powiedział Morten Jensen, Head of Unit at INEA – Innovation and Networks Executive Agency.

 

Dodaj komentarz