Raport z Polski Wydarzenia

Jak powinno wyglądać idealne miejsce pracy maszynisty? Weź udział w ankiecie

Jak powinno wyglądać idealne miejsce pracy maszynisty? Urząd Transportu Kolejowego zachęca do wypełnienia ankiety, która pomoże stworzyć takie właśnie miejsce. W ramach projektu CARBODIN opracowana będzie innowacyjna kabina maszynisty. Działania finansowane są przez Unię Europejską w ramach Shift2Rail.

Fot. Commons WIkimedia

Jednym z celów projektu CARBODIN jest usprawnienie i lepsze dostosowanie sprzętu w kabinie do czynności wykonywanych przez maszynistę. Badanie sekwencji czynności i preferencji pozwoli określić, jak należy zaprojektować wyposażenie kabiny, by jak najlepiej odpowiadała potrzebom osoby prowadzącej pojazd. Bazując na swoich doświadczeniach w projektowaniu systemów wspomagania maszynisty, partnerzy projektu chcą zaangażować maszynistów od jego najwcześniejszych etapów. Ankieta pozwoli określić potrzeby i preferencje maszynistów w zakresie użycia nowoczesnych technologii w kabinie i automatyzacji tak, by zwiększyć komfort użytkowania i wydajność.

Ankieta została przetłumaczona na język polski, dostępna jest pod adresem:

Czytaj dalej >