Raport z Polski Wydarzenia

Jak powinno wyglądać idealne miejsce pracy maszynisty? Weź udział w ankiecie

Jak powinno wyglądać idealne miejsce pracy maszynisty? Urząd Transportu Kolejowego zachęca do wypełnienia ankiety, która pomoże stworzyć takie właśnie miejsce. W ramach projektu CARBODIN opracowana będzie innowacyjna kabina maszynisty. Działania finansowane są przez Unię Europejską w ramach Shift2Rail.

Fot. Commons WIkimedia

Jednym z celów projektu CARBODIN jest usprawnienie i lepsze dostosowanie sprzętu w kabinie do czynności wykonywanych przez maszynistę. Badanie sekwencji czynności i preferencji pozwoli określić, jak należy zaprojektować wyposażenie kabiny, by jak najlepiej odpowiadała potrzebom osoby prowadzącej pojazd. Bazując na swoich doświadczeniach w projektowaniu systemów wspomagania maszynisty, partnerzy projektu chcą zaangażować maszynistów od jego najwcześniejszych etapów. Ankieta pozwoli określić potrzeby i preferencje maszynistów w zakresie użycia nowoczesnych technologii w kabinie i automatyzacji tak, by zwiększyć komfort użytkowania i wydajność.

Ankieta została przetłumaczona na język polski, dostępna jest pod adresem:

https://surveycarbodin.urlweb.pro/s/index.php?a=JTk3aSU5M3AlOUUlQjA=&id=JTk4bCU5OWolOTYlQTk=

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut.

Projekt CARBODIN otrzymał dofinansowanie z Shift2Rail w ramach programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020. Shift2Rail jest partnerstwem publiczno-prywatnym powołanym do realizacji innowacyjnych projektów w sektorze kolejowym i koordynowania badań naukowych służących rozwojowi kolei w Unii Europejskiej. Shift2Rail ma wspierać i finansować badania i wdrażanie innowacji ze środków publicznych i prywatnych (z funduszy europejskich i środków pochodzących od prywatnych podmiotów). Shift2Rail jest platformą do koordynacji badań naukowych w branży kolejowej, której celem jest integracja wyników badań w zakresie taboru kolejowego, systemów zarządzania ruchem oraz infrastruktury od przedstawienia koncepcji badań do wprowadzenia produktu na rynek.