Raport z Polski Tramwaje Wydarzenia

Toruń: w maju zakończą się prace torowe na ul. Kraszewskiego

MZK Toruń kontynuuje prace modernizacyjne miejskich torowisk. Aktualnie roboty prowadzone są w ciągu ul. Kraszewskiego. Według planów przewoźnika, do maja nowe tory będą gotowe. Inwestycja prowadzona jest na odcinku od pl. Niepodległości do pl. Hoffmanna.

Fot. Lech Kamiński / torun.pl

– Obecnie pogoda nam sprzyja. Położyliśmy już płytę podtorową na całym odcinku, gotowe jest już także odwodnienie i działa nowe oświetlenie – wylicza Maciej Gozdowski, kierownik robót drogowo-torowych z firmy Balzola. – Teraz koncentrujemy się na układaniu szyn, od strony pl. Hoffmanna układamy obrzeża i humus pod zielone torowisko. Ponadto na skrzyżowaniu z ul. Matejki układamy płyty betonowe.

Prowadzone w ciągu ul. Kraszewskiego prace to część większego zadania, na które składa się modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 754,35 metra toru pojedynczego. Roboty podzielono na dwa etapy: pierwszy– realizowany obecnie – odcinek ul. Kraszewskiego od pl. Niepodległości do pl. Hoffmanna, a drugi – skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.

Wykonawcą jest Balzola Polska Sp. z o.o. Koszt to ok. 33,9 mln zł.

Zadanie jest realizowanew ramach projektu “Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń.

Dodaj komentarz