global Tabor Wydarzenia

Kolej w Stanach Zjednoczonych dostanie duży zastrzyk gotówki?

Prezydent Joe Biden kładzie duży nacisk na modernizację i rozwój inwestycyjny infrastruktury transportu pasażerskiego i towarowego. Obok wsparcia finansowego przewidzianego na naprawy i przebudowy mostów oraz dróg zaplanowane zostało również dofinansowanie mające na celu podniesienie efektywności transportu kolejowego. Po zapowiedziach złożonych w kwietniu udało się opracować wstępny raport Federalnej Administracji Kolejowej, czyli FRA. Zgodnie z jego założeniami możliwe będzie przyznanie aż 362 milionów dolarów na wyznaczone cele. Środki będą pochodziły z programu grantowego CRISI (Consolidated Rail Infrastructure and Safety Improvements).

Kolej w Stanach Zjednoczonych dostanie duży zastrzyk gotówki?

Jak kształtują się plany dofinansowania kolei USA?

Transport kolejowy jest w Stanach Zjednoczonych jednym z istotniejszych sektorów wpływających na amerykańską gospodarkę. Amtrak, krajowy przewoźnik działający na rynku od początku lat siedemdziesiątych, przewozi rocznie ponad 32 miliony pasażerów (dane sprzed pandemii COVID-19). Nie gorzej kształtują się statystki związane z transportem kolejowym – według podanych informacji koleje towarowe organizują w ciągu roku przewóz nawet 1,6 miliarda ton towarów, stanowiąc ogromną konkurencję dla transportu drogowego i lotniczego.