Wydarzenia

Konferencja Modernizacja taboru szynowego – zakup i utrzymanie

Zakup lub utrzymanie – od wielu miesięcy branża kolejowa zadaje pytanie dotyczące taboru. Polska Izba Producentów Urządzeń
i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję, której celem była analiza obecnego stanu jak również zaprezentowanie kierunków rozwoju taboru szynowego w Polsce.

W ramach wydarzenia prelegenci poruszyli zagadnienia z zakresu finansowania zakupu, modernizacji, utrzymania oraz eksploatacji jednostek taborowych. Podjęto także rozmowy dotyczące zaplecza utrzymaniowego, szkolenia kadr, bezpieczeństwa oraz ekonomiki przewozów.
Kluczowe był jednak modernizacje, naprawy, zakupy.
Zanim jednak uczestnicy skoncentrowali się na strategicznych obszarach wręczono certyfikaty przyjęcia w poczet Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. firmom:

 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • CSI INVEST Sp. z o.o.,
 • TRAFECO Spółka Jawna Artur Strug – Mirosław Łukiewski,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ROLMETAL T.Kubańska, J.Kubański Sp.J.,
 • STRATIFORME POLSKA Sp. z o. o.,
 • NAWI Solutions Sp. z o.o. Sp. K. ,
 • PRIS System Sp. z o.o.

Otwarcia konferencji dokonali Adam Musiał (Dyrektor Generalny) i Dorota Markiewicz (Dyrektor), natomiast list ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka do uczestników przeczytał Aleksander Wołowiec- Koordynator Komitetu Sterującego Komponentu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Instytucje – finansowanie, innowacje, homologacje

Aleksander Wołowiec był także pierwszym prelegentem. Streścił on i scharakteryzował aspekty przemysłowe programu budowy CPK. Po nim Przemysław Wróbel – Doradca Dyrektor CUPT, omówił sprawne pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Przedstawił on między innymi beneficjentów Działania 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor):

 • Koleje Mazowieckie – 4 projekty na łączną kwotę UE ponad 580,25 mln PLN;
 • Szybka Kolej Miejska w Warszawie – projekt na kwotę UE ponad 202,66 mln PLN w tym budowa zaplecza dla taboru;
 • Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – projekt na kwotę UE ponad 160,00 mln PLN;
 • Województwo Podkarpackie – projekt na kwotę UE ponad 116,90 mln PLN w tym budowa zaplecza dla taboru;
 • Koleje Dolnośląskie – projekt na kwotę UE ponad 85,10 mln PLN;
 • Województwo Wielkopolskie – projekt na kwotę UE ponad 48,75 mln PLN;
 • Województwo Małopolskie – projekt na kwotę UE ponad 32,61 mln PLN.

Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w projekcie InnoPKP przedstawiła Agata Liwska-Gołoś – Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami (NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU). InnoPKP jest podzielony na etapy realizacji. Do kolejnych etapów przechodzą coraz mniej liczni wykonawcy. Natomiast do ostatniej fazy dopuszczony zostanie podmiot (bądź kilka podmiotów), którego produkt w najwyższym stopniu osiągnie zakładane parametry. W przypadku spełnienia przez prototyp zakładanych wymogów, zaplanowane jest uzyskanie homologacji i faza testowania, a finalnie dostawa innowacyjnych pojazdów do PKP INTERCITY.
Paweł Szaciłło – Dyrektor, Sektor Transportu i Infrastruktury – Departament Projektów Sektorowych BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO omówił rolę i doświadczenia BGK w finansowaniu sektora kolejowego.
Marta Pachołek-Zegar Sieć Badawcza Łukasiewcz IPS Tabor omówiła proces homologacji nowego tramwaju w Polsce w tym pomiar nacisków statycznych wywieranych na tor przez poszczególne osie tramwaju, badania oświetlenia tramwaju, sprawdzenie elementów bezpiecznego systemu oszklenia w tramwaju czy też badanie układu hamulcowego tramwaju. Natomiast Janusz Hodorowski – Starszy Specjalista z Instytutu Kolejnictwa omówił najnowsze rozwiązanie zastosowania zaworu typu ZBR.

Przewoźnicy – tabor i… utrzymanie

W ramach konferencji swoje rozwiązania dotyczące taboru przedstawili przewoźnicy tak pasażerscy jak i towarowi.
Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu i Adam Laskowski – Członek Zarządu z PKP Intercity SA, przedstawili spółkę jako inwestora, który rozważa różne możliwości zakupu taboru, przy czym nie zapomina o inwestowaniu w naprawy posiadanego.
Jacek Kosiński – Członek Zarządu (CS Natura Tour) omówił wykorzystanie symulatorów w procesie szkolenia maszynistów. Stwierdził on między innymi, że:
– Przepisy prawa nie nakładają na UTK obowiązku uznawania (certyfikowania) symulatorów pojazdów kolejowych, jednakże w ramach działań nadzorczych weryfikowane ma być spełnianie przez nie wskazanych powyżej wymagań. Szkolenia realizowane na urządzeniach niespełniających wymagań rozporządzenia mogą zostać zakwestionowane Podsumowując, szkolenia i egzaminy kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty oraz szkolenia i sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów mogą być realizowane tylko i wyłącznie na symulatorach spełniających wymagania rozporządzenia.
Piotr Malarski, pełnomocnik zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., streścił problemy i koszty związane z usterkami pojazdów spowodowanych kolizjami ze zwierzętami.
Sławomir Pipke – Dyrektor ds. Eksploatacji z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., w prezentacji „Szkolenia maszynistów – wykwalifikowana kadra – sprawne działanie przewoźnika pasażerskiego” powiedział, że:
– W PKP SKM program szkolenia został rozszerzony o zajęcia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego w wymiarze 3 godzin na osobę. Cały program to 301 godzin zajęć, w tym 61 godzin zajęć praktycznych przy wymaganych 298 godzinach, w tym 58 praktycznych.
Joanna Ryfa, pełnomocnik zarządu ds. systemów bezpieczeństwa KOLEJE MAZOWIECKIEKM SP. Z O.O. , streściła inwestycjetabor oraz zaplecza techniczne. Powiedziała między innymi:
Spółka rozpoczęła intensywne prace nad nowym przedsięwzięciem związanym z budową zaplecza technicznego w Sochaczewie, gdzie wykonywane będą naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz P5 wszystkich pojazdów KM, a także przeglądy w poziomie utrzymania P3. Spółka jest obecnie na etapie oceny efektywności przedsięwzięcia.
Mirosław Hawryluk – Komisarz Odbiorczy z PKP LHS SP. Z O.O. przedstawił kwestie utrzymania pojazdów kolejowych w spółce:
– W LHS wprowadzono odblaskowe logo na lokomotywach. Prowadzi się systemowe działania polegające na analizie zdarzeń potencjalnie wypadkowych związanych z defektami lokomotyw oraz wprowadzono elektroniczny rejestr usterek występujących podczas eksploatacji lokomotyw, co pozwala nadzorować ryzyko i podejmować właściwe działania korygujące lub zapobiegawcze. Ponadto LHS wprowadziła system kontroli dostaw części i podzespołów.
Maciej Lignowski – Prezes Zarządu PKP SKM zaprezentował politykę taborową spółki. Natomiast Wojceich Janik, Dyrektor Działu Zarządzania Przewozami w Kolejach Śląskich zaznaczył w prezentacji „Rekuperacja – doświadczenia Spółki Koleje Śląskie”, że:
– W spółce prowadzone są analizy zużycia i oddania energii trakcyjnej i zostały zidentyfikowane następujące problemy- na postojach między pociągowych, w szczególności nocą grzania przez maszynistów całego składu pociągu oraz pozostawianie uruchomionych pojazdów trakcyjnych wyłączonych z ruchu czasami przez 2 lub 3 tygodnie.
Przedstawiciel PKP CARGO SA, Grzegorz Wożniak – Zastępca Dyrektora Biura Taboru i Wsparcia Technicznego zaprezentował potencjał Spółki szczególnie w unowocześnianiu taboru.
Wojciech Placer – Specjalista ds. Utrzymania Taboru w Lotos Kolej Sp. z o.o., omawiając prezentację „Modernizacje parku lokomotyw oraz wagonów i odnawianie floty przewoźnika towarowego na przykładzie LOTOS Kolej Sp. z o.o.” przedstawił założenia innowacyjnych projektów. Podkreślił, że:
LOTOS Kolej razem z Grupą LOTOSLOTOS Lab, przedstawicielami środowisk naukowych oraz producentami taboru rozpoczęło prace nad koncepcją projektu dotyczącego przeprowadzenia modernizacji spalinowej lokomotywy manewrowej do wersji hybrydowej z zasilaniem wodorowym i elektrycznym.
Przedstawicel UTK Krzysztof Plewa – Zastępca Dyrektora, Oddział Terenowy w Katowicach omówił wstęp do IV Pakietu Kolejowego. Natomiast Jarosław Klasa– Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zaprezentował plany spółki na najbliższe miesiące.

Złoci Partnerzy – o produktach, o latach minionych…

Partnerem technologicznym była firma MEDCOM Sp. z o.o. Michał Łagosz – Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych w prezentacji „Nowe kierunki rozwoju urządzeń energoelektronicznych firmy MEDCOM” przedstawił między innymi nowoczesne rozwiązania oparte na technologii węglika krzemu (SiC) poprzez zwiększenie częstotliwości pracy przetworników mocy, redukcję masy i rozmiaru urządzenia oraz dalsze zmniejszenie strat w układzie.
W przypadku firmy ZEP/ „PREXPOL” J.PISKOR I J.WALKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, (Złoty Partner) Robert Świercz – Manager scharakteryzował działania w służbie kolei w Polsce w tym profesjonalną sieć bardzo dobrze wyszkolonych i doświadczonych doradców technicznych oraz szeroki asortyment ponad 5000 produktów służący różnym gałęziom przemysłowym jak i pozaprzemysłowym.
Grupa TOPEX (Złoty Partner) i Witold Penczek – Doradca Techniczno-Handlowy, dokonał krótkiej charakterystyki nowoczesnych narzędzi tak dla profesjonalistów jaki i osób indywidulanych. Prelegent zaznaczył, że:
– Ułatwiamy życie ludziom, którzy używają narzędzi. Jesteśmy jednym z największych dostawców narzędzi ręcznych i elektronarzędzi w Europie.
Natomiast firma Pixel Sp. z o.o., także Złoty Partner, świętuje w tym roku 25- lecie istnienia i o tym była prezentacja Sławomira Jankowskiego.
Wspomnieć należy, że kolejnym złotym partnerem była firma Orapi, która według słów Jacka Rybińskiego, przedstawiciela firmy, na polu marketingu działa nietypowo stąd pomysł zasponsorowania biesiady oraz pokazu laserów.

MD

Dodaj komentarz