Wydarzenia

Kolej na EKG

Katowice gościły uczestników największej imprezy gospodarczej w naszej części Europy. W ramach kilku paneli poruszono zagadnienia związane z inwestycjami kolejowymi, CPK czy dostępnością infrastruktury kolejowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Obszar związany z inwestycjami kolejowymi był przedmiotem dyskusji w ramach panelu „Kolej nowych możliwości”. W jego ramach poruszono tematy związane z inwestycjami kolejowymi oraz ich oddziaływaniem na rozwój polskiej gospodarki.

Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A., zaznaczył wzrastającą rolę kolei w stosunku do podróży samochodami. Jego zdaniem jest to efekt prac inwestycyjnych prowadzonych w kraju. Podkreślił on, że:
– Ci, którzy jeżdżą koleją po całej Polsce wygrywają już teraz i będą wygrywać w przyszłości. Dziś transport kolejowy coraz częściej pokonuje jazdę własnym samochodem, a realizowane inwestycje powodują, że będziemy jeździć szybciej i bardziej punktualnie.

 

– Program inwestycyjny jest przygotowany nie tylko na bieżącą perspektywę unijną, ale i na następne. To nowa jakość. Mamy swoistą „klęskę urodzaju” inwestycyjnego i kłopoty z pozyskaniem tak szerokiego spektrum podwykonawców, żeby wolna konkurencja mogła w pełni zadziałać. Ograniczenie dostępności wykonawców powoduje oczekiwanie, że cena za usługę będzie wyższa od kalkulowanej. Tak działa prawo rynku i nie będziemy na to narzekać, tylko to uwzględniać; chodzi o to, żeby same postępowania nie przysparzały wykonawcom dodatkowych problemów – podsumował prezes PKP SA
Prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel zwrócił natomiast uwagę na postęp w realizacji Krajowego Programu Kolejowego, który wynosi ponad 60 procent. Obecnie PLK zakończyły i rozliczyły projekty o wartości około 10 mld zł, natomiast w realizacji są projekty o wartości ok. 34 mld zł, z tego znaczna część jest zaawansowana w kilkudziesięciu procentach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na koniec piątego roku perspektywy 2014-2020 zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł, co stanowi 28% nakładów z Krajowego Programu Kolejowego. W analogicznym okresie poprzedniej perspektywy wartość nakładów wynosiła – 5,6 mld zł, co stanowiło 15% planu.

Ireneusz Merchel podkreślił, że:
– Mamy plany, przygotowujemy się już na przyszłą perspektywę, dlatego w 2021 roku będziemy gotowi by ogłaszać kolejne przetargi. Dzięki odpowiednio wczesnemu rozpoczęciu etapu przygotowania inwestycji, spółka będzie gotowa do płynnego wejścia w nową perspektywę
bez ograniczania ciągłości i skali projektów. Zapewniam wszystkich producentów i wykonawców, że ciągłość inwestycji będzie utrzymana.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A rozpoczęły także przygotowania do nowej perspektywy. Od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe. W 2021 roku, wraz z rozpoczęciem nowego okresu, spółka będzie gotowa do ogłaszania przetargów o wartości ponad 40 mld zł.
Rozmach inwestycyjny podkreślali wszyscy uczestnicy panelu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaznaczył, że:
– Jest to historyczny moment, w którym się obecnie znajdujemy. Do tej pory w Polsce nie było inwestycji w takiej skali. Łączna kwota przeznaczona na modernizacje infrastruktury to 70 mld złotych. Są to zarówno prace remontowe, czy budowa i modernizacja nowych dworców.
Dodał również jak istotnym jest fakt, że kolej uruchamia coraz więcej pociągów:
– Z opublikowanych przez nas danych wynika, że w 2018 r. uruchomionych zostało 1,8 mln pociągów pasażerskich, czyli ponad 4 800 pociągów dziennie. Jednocześnie bezpieczeństwo przewozów jest od lat na najwyższym poziomie. Niestety przy tej skali inwestycji występuje problem związany z punktualnością pociągów. Poziom punktualności w pierwszym kwartale 2018 roku wynosił 90,14%, natomiast w IV kwartale zaobserwowaliśmy jej spadek, do poziomu 88,47%.
Do inwestycji odniósł się także wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Uwypuklił znaczenie realizowanego Programu Inwestycji Dworcowych.
– Realizujemy pierwszy odcinek programu, to około 200 dworców do realizacji, często otoczonych ochroną konserwatorską. Odnowione dworce muszą pełnić funkcję pierwszego kontaktu klienta z koleją. Musimy też myśleć o infrastrukturze towarzyszącej – parkingach, ładowarkach dla samochodów elektrycznych, car sharingu czy współpracy z komunikacją zapewniającą ostatnią milę dojazdową.
Natomiast Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity poinformował, że z programu inwestycyjnego PKP Intercity, opiewającego na 7 miliardów złotych w realizacji są już kontrakty na ponad 2 mld złotych. I jest to realizowane w oparciu o sprawdzonych partnerów, takich jak Newag, FPS i Pesa.
Ireneusz Merchel wziął także udział w panelu dotyczącym rozwoju polskich portów morskich. W tym wypadku prezes PLK zwrócił uwagę na założenia Krajowego Programu Kolejowego, wśród których ujęto poprawę komunikacji kolejowej do portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Inwestycje portowe PLK obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego.

Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity, podkreślił zasadność inwestycji:
– Powinno dać to także impuls rozwojowy oraz szansę na zarobek dla polskich producentów taboru kolejowego. Priorytetem powinien być bowiem zakup w rodzimych fabrykach. Konieczne są jednak także inwestycje w nowe pociągi oraz stworzenie dobrej sieci połączeń. Liczymy, że aby obsłużyć zapowiadaną siatkę łączącą za kilka lat 120 miast w Polsce, konieczny będzie zakup minimum 120 nowoczesnych składów. bez ograniczania ciągłości i skali projektów. Zapewniam wszystkich producentów i wykonawców, że ciągłość inwestycji będzie utrzymana.

 

Jeden z katowickich paneli dotyczył logistyki między Europą i Azją. W jej ramach poruszono zagadnienia między innymi wymiany towarowej Chin i UE w kontekście stanu i rozwój infrastruktury, wąskich gardeł komunikacyjnych oraz chińskiego programu inwestycyjnego (One Belt One Road). Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Mirosław Antonowicz, członek Zarządu PKP SA, Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP CARGO oraz Radosław Pyffel, pełnomocnik Zarządu PKP CARGO ds. rynków wschodnich.
Mirosław Antowicz podkreślił rolę Polski w łańcuchu dostaw na linii wschód- zachód.
– Polska jest ważnym graczem. Tworzymy pełen łańcuch dostaw, poprzez dwa cele: jak zarobić na przepływie towarów z Chin do UE i odwrotnie i jak przeciwdziałać ewentualnemu omijaniu przez Polskę istotnego korytarza. Obecnie ponad 80% towarów z Chin przechodzi przez Polskę.
Antonowicz zaakcentował też, że w przepływie towarów ważna jest nie tylko rola PKP Cargo, ale także LHS. Jak zaznaczył:
– Pracujemy również nad poprawą infrastruktury dla PKP LHS wraz z dodatkowym przejściem granicznym. Pracujemy w tej chwili nad siecią terminali. Inwestycja w suche porty, huby intermodalne sprawią, że Polska będzie mogła zarabiać na usługach celnych.

Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, oznajmił, że:
– Decyzja o wskazaniu CPK jako wykonawcy nowych linii kolejowych, a PKP PLK jako modernizującego linie istniejące wynikała z faktu, że oprócz niezbędnego doświadczenia wykonawczego potrzebne były także inne kompetencji jak np. wykup ziemi. Uznaliśmy też, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie przekazanie nadzoru w jedne ręce, a więc spółki odpowiadającej za cały projekt. bez ograniczania ciągłości i skali projektów. Zapewniam wszystkich producentów i wykonawców, że ciągłość inwestycji będzie utrzymana.

 

Zadania PKP CARGO w transporcie intermodalnym podkreślił Czesław Warsewicz, prezes zarządu tej spółki. Jego zdaniem przewagi jakie posiada PKP Cargo na Nowym Jedwabnym Szlaku należy podeprzeć przygotowaniem dobrej oferty dla klientów. Takie działania są podejmowane zarówno przez PKP CARGO, jak i we współpracy z innymi spółkami kolejowymi w ramach Grupy PKP.
– Musimy dbać o konkurencyjność Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku, a elementami tej konkurencyjności są cena, czas i miejsce dowozu. Dlatego Polska musi dbać o rozwój infrastruktury liniowej i punktowej – oświadczył Warsewicz.
Dodał on ponadto, że istotą jest to, aby przewozu ładunków koleją z Chin do Niemiec przez Polskę wynosił 10 dni, a nawet mniej. Dlatego PKP CARGO nawiązało współpracę z portem w Duisburgu i przewoźnikami kolejowymi w innych państwach unijnych, żeby usprawnić przewozy na NJS oraz między północą i południem Europy a zachodem.
Warsewicz zwrócił także uwagę na to, że pomimo dynamicznego wzrostu ruchu nie ma problemów z funkcjonowaniem największego „suchego portu” w Małaszewiczach, gdzie obsługa pociągów odbywa się na bieżąco i nie jest to na pewno „wąskie gardło” na NJS. Dorzucił on ponadto, że PKP CARGO chce poszerzać swoją obecność na NJS.
Zaznaczył, że:
– Chcemy być obecni na rynku chińskim, być blisko klienta. Jeszcze w tym roku chcemy powołać w Chinach swoje przedstawicielstwo lub spółkę. Dystrybucja towarów.

Andrzej Olszewski, wiceprezes PKP S.A., ocenił CPK jako szanse
na rozwój kolei w kraju:
– Planowane 1 600 km nowych linii kolejowych o szybkości 250 km/h daje szansę na ogromny skok polskiej kolei. Należy bowiem pamiętać, że po tych trasach nie będą przemieszczać się tylko pasażerowie lotniskowi, ale także Polacy podróżujący po kraj.

 

Radosław Pyffel, pełnomocnik zarządu PKP CARGO SA ds. rynków wschodnich zaakcentował aktywność spółki na trasie Europa-Azja. 80 proc. pociągów przejeżdża przez Małaszewicze, a ponadto PKP CARGO jest obecne na Forum Pasa i Szlaku zorganizowanym przez Chińczyków.
Powiedział także, że:
– Fakt, że zaistnieliśmy na Forum pokazuje, że jesteśmy dostrzegani na poziomie centralnym w Chinach i to nie jest tylko prestiż, ale też dowód pracy, jaką konsekwentnie wykonujemy.
Istotnym tematem poruszonym podczas Europejskiego Forum Gospodarczego była budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kluczowym pytaniem było czy ta inwestycja się zwróci. Uczestnicy ocenili, że planowana budowa nowych i modernizacja starych linii kolejowych związana z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) to szansa na skok cywilizacyjny dla całej Polski.
Zwrócił on także uwagę na to, że nastąpi znaczne odciążenia dróg z samochodów. Oczywiście warunkiem musi być przesiadka podróżnych na kolej.
Olszewski dodał zatem, że:
– Zwiększenie prędkości przejazdów do 250 km/h daje także szansę na prawdziwy skok cywilizacyjny w całej Polsce. Patrząc na statystyki, gdzie od 2015 r. przewozy wzrosły o 70%, widać, że kolej ma szansę stać się podstawowym środkiem transportu między najpierw dużymi, a z czasem także mniejszymi miastami.

Piotr Malepszak, p.o. prezesa spółki CPK powiedział natomiast, że:
– Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy rozwijać kolej i dążyć do efektywnej, niskoemisyjnej gospodarki. Stawiamy na kolej jako kompatybilny środek transportu dla lotnictwa, myśląc jednocześnie szerzej, niż tylko w kategoriach wzrostu ruchu lotniczego.

 

W panelu dyskusyjnym dotyczącym programu Dostępność Plus wziął udział prezes UTK Ignacy Góra. W czasie debaty omówiono zjawisko wyłączenia społecznego, jego skali i wpływu na życie społeczno-gospodarcze. Omówiono także strategię związaną z przeciwdziałaniem jego niekorzystnego wpływu na osoby z niepełnosprawnością.
W czasie dyskusji Ignacy Góra podkreślił, że:
– W UTK kierujemy się zasadą, że osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć możliwość podróży w bezpiecznych i komfortowych warunkach, tak jak pozostali pasażerowie. Bez odpowiednio przekazanej informacji żadna podróż nie doszłaby do skutku. Dlatego, wspólnie z organizacjami pozarządowymi weryfikujemy dostępność stron internetowych przewoźników kolejowych i zarządcy infrastruktury.

RK
Fotografie użyte w artykule:
Europejski Kongres Gospodarczy

Reklama

Avatar
MD