Wydarzenia

Kolej na EKG

Katowice gościły uczestników największej imprezy gospodarczej w naszej części Europy. W ramach kilku paneli poruszono zagadnienia związane z inwestycjami kolejowymi, CPK czy dostępnością infrastruktury kolejowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Obszar związany z inwestycjami kolejowymi był przedmiotem dyskusji w ramach panelu „Kolej nowych możliwości”. W jego ramach poruszono tematy związane z inwestycjami kolejowymi oraz ich oddziaływaniem na rozwój polskiej gospodarki.

Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A., zaznaczył wzrastającą rolę kolei w stosunku do podróży samochodami. Jego zdaniem jest to efekt prac inwestycyjnych prowadzonych w kraju. Podkreślił on, że:
– Ci, którzy jeżdżą koleją po całej Polsce wygrywają już teraz i będą wygrywać w przyszłości. Dziś transport kolejowy coraz częściej pokonuje jazdę własnym samochodem, a realizowane inwestycje powodują, że będziemy jeździć szybciej i bardziej punktualnie.

 

– Program inwestycyjny jest przygotowany nie tylko na bieżącą perspektywę unijną, ale i na następne. To nowa jakość. Mamy swoistą „klęskę urodzaju” inwestycyjnego i kłopoty z pozyskaniem tak szerokiego spektrum podwykonawców, żeby wolna konkurencja mogła w pełni zadziałać. Ograniczenie dostępności wykonawców powoduje oczekiwanie, że cena za usługę będzie wyższa od kalkulowanej. Tak działa prawo rynku i nie będziemy na to narzekać, tylko to uwzględniać; chodzi o to, żeby same postępowania nie przysparzały wykonawcom dodatkowych problemów – podsumował prezes PKP SA
Prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel zwrócił natomiast uwagę na postęp w realizacji Krajowego Programu Kolejowego, który wynosi ponad 60 procent. Obecnie PLK zakończyły i rozliczyły projekty o wartości około 10 mld zł, natomiast w realizacji są projekty o wartości ok. 34 mld zł, z tego znaczna część jest zaawansowana w kilkudziesięciu procentach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na koniec piątego roku perspektywy 2014-2020 zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł, co stanowi 28% nakładów z Krajowego Programu Kolejowego. W analogicznym okresie poprzedniej perspektywy wartość nakładów wynosiła – 5,6 mld zł, co stanowiło 15% planu.

Ireneusz Merchel podkreślił, że:
– Mamy plany, przygotowujemy się już na przyszłą perspektywę, dlatego w 2021 roku będziemy gotowi by ogłaszać kolejne przetargi. Dzięki odpowiednio wczesnemu rozpoczęciu etapu przygotowania inwestycji, spółka będzie gotowa do płynnego wejścia w nową perspektywę
bez ograniczania ciągłości i skali projektów. Zapewniam wszystkich producentów i wykonawców, że ciągłość inwestycji będzie utrzymana.

 

MD