Wydarzenia

Kolej na EKG

Katowice gościły uczestników największej imprezy gospodarczej w naszej części Europy. W ramach kilku paneli poruszono zagadnienia związane z inwestycjami kolejowymi, CPK czy dostępnością infrastruktury kolejowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Obszar związany z inwestycjami kolejowymi był przedmiotem dyskusji w ramach panelu „Kolej nowych możliwości”. W jego ramach poruszono tematy związane z inwestycjami kolejowymi oraz ich oddziaływaniem na rozwój polskiej gospodarki.

Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A., zaznaczył wzrastającą rolę kolei w stosunku do podróży samochodami. Jego zdaniem jest to efekt prac inwestycyjnych prowadzonych w kraju. Podkreślił on, że:
– Ci, którzy jeżdżą koleją po całej Polsce wygrywają już teraz i będą wygrywać w przyszłości. Dziś transport kolejowy coraz częściej pokonuje jazdę własnym samochodem, a realizowane inwestycje powodują, że będziemy jeździć szybciej i bardziej punktualnie.

 

– Program inwestycyjny jest przygotowany nie tylko na bieżącą perspektywę unijną, ale i na następne. To nowa jakość. Mamy swoistą „klęskę urodzaju” inwestycyjnego i kłopoty z pozyskaniem tak szerokiego spektrum podwykonawców, żeby wolna konkurencja mogła w pełni zadziałać. Ograniczenie dostępności wykonawców powoduje oczekiwanie, że cena za usługę będzie wyższa od kalkulowanej. Tak działa prawo rynku i nie będziemy na to narzekać, tylko to uwzględniać; chodzi o to, żeby same postępowania nie przysparzały wykonawcom dodatkowych problemów – podsumował prezes PKP SA
Prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel zwrócił natomiast uwagę na postęp w realizacji Krajowego Programu Kolejowego, który wynosi ponad 60 procent. Obecnie PLK zakończyły i rozliczyły projekty o wartości około 10 mld zł, natomiast w realizacji są projekty o wartości ok. 34 mld zł, z tego znaczna część jest zaawansowana w kilkudziesięciu procentach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na koniec piątego roku perspektywy 2014-2020 zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł, co stanowi 28% nakładów z Krajowego Programu Kolejowego. W analogicznym okresie poprzedniej perspektywy wartość nakładów wynosiła – 5,6 mld zł, co stanowiło 15% planu.

Ireneusz Merchel podkreślił, że:
– Mamy plany, przygotowujemy się już na przyszłą perspektywę, dlatego w 2021 roku będziemy gotowi by ogłaszać kolejne przetargi. Dzięki odpowiednio wczesnemu rozpoczęciu etapu przygotowania inwestycji, spółka będzie gotowa do płynnego wejścia w nową perspektywę
bez ograniczania ciągłości i skali projektów. Zapewniam wszystkich producentów i wykonawców, że ciągłość inwestycji będzie utrzymana.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A rozpoczęły także przygotowania do nowej perspektywy. Od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe. W 2021 roku, wraz z rozpoczęciem nowego okresu, spółka będzie gotowa do ogłaszania przetargów o wartości ponad 40 mld zł.
Rozmach inwestycyjny podkreślali wszyscy uczestnicy panelu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaznaczył, że:
– Jest to historyczny moment, w którym się obecnie znajdujemy. Do tej pory w Polsce nie było inwestycji w takiej skali. Łączna kwota przeznaczona na modernizacje infrastruktury to 70 mld złotych. Są to zarówno prace remontowe, czy budowamodernizacja nowych dworców.
Dodał również jak istotnym jest fakt, że kolej uruchamia coraz więcej pociągów:
– Z opublikowanych przez nas danych wynika, że w 2018 r. uruchomionych zostało 1,8 mln pociągów pasażerskich, czyli ponad 4 800 pociągów dziennie. Jednocześnie bezpieczeństwo przewozów jest od lat na najwyższym poziomie. Niestety przy tej skali inwestycji występuje problem związany z punktualnością pociągów. Poziom punktualności w pierwszym kwartale 2018 roku wynosił 90,14%, natomiast w IV kwartale zaobserwowaliśmy jej spadek, do poziomu 88,47%.
Do inwestycji odniósł się także wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Uwypuklił znaczenie realizowanego Programu Inwestycji Dworcowych.
– Realizujemy pierwszy odcinek programu, to około 200 dworców do realizacji, często otoczonych ochroną konserwatorską. Odnowione dworce muszą pełnić funkcję pierwszego kontaktu klienta z koleją. Musimy też myśleć o infrastrukturze towarzyszącej – parkingach, ładowarkach dla samochodów elektrycznych, car sharingu czy współpracy z komunikacją zapewniającą ostatnią milę dojazdową.
Natomiast Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity poinformował, że z programu inwestycyjnego PKP Intercity, opiewającego na 7 miliardów złotych w realizacji są już kontrakty na ponad 2 mld złotych. I jest to realizowane w oparciu o sprawdzonych partnerów, takich jak Newag, FPSPesa.
Ireneusz Merchel wziął także udział w panelu dotyczącym rozwoju polskich portów morskich. W tym wypadku prezes PLK zwrócił uwagę na założenia Krajowego Programu Kolejowego, wśród których ujęto poprawę komunikacji kolejowej do portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Inwestycje portowe PLK obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego.

Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity, podkreślił zasadność inwestycji:
– Powinno dać to także impuls rozwojowy oraz szansę na zarobek dla polskich producentów taboru kolejowego. Priorytetem powinien być bowiem zakup w rodzimych fabrykach. Konieczne są jednak także inwestycje w nowe pociągi oraz stworzenie dobrej sieci połączeń. Liczymy, że aby obsłużyć zapowiadaną siatkę łączącą za kilka lat 120 miast w Polsce, konieczny będzie zakup minimum 120 nowoczesnych składów. bez ograniczania ciągłości i skali projektów. Zapewniam wszystkich producentów i wykonawców, że ciągłość inwestycji będzie utrzymana.

 

MD

Dodaj komentarz