Wydarzenia

Konferencja Techniczno – Naprawcza PKP Intercity S.A.

7 edycja Konferencji Techniczno- Naprawczej „PKP Intercity” S.A. zgromadziła w Olsztynie blisko 200 uczestników oraz kilkunastu wystawców.

Oznacza to, że w dalszym ciągu przedsiębiorcy działający na rzecz tego przewoźnika wyrażają zainteresowanie dialogiem na linii zleceniodawca – wykonawca, prezentacjami realizowanych projektów taborowych czy planami rozwojowymi spółki. Konferencja jak zwykle była podzielona na kilka odrębnych bloków- prezentacje PKP Intercity oraz przedsiębiorców, spotkania bilateralne, szkolenia.
Rozpoczęcia konferencji dokonali – Adam Musiał, Dyrektor Generalny i Dorota Markiewicz, Dyrektor, (Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei). Zgodnie z izbowym obyczajem przyjęto także nowe firmy w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Tym razem były to:

 • FORBO Flooring Polska
 • Mankiewicz Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o., Sp.K.
 • ARGIS Sp. z o.o.
 • Nova Farby s.c
 • GASCO INDUSTRY Sp. z o.o. Sp. K.
 • B&L International Sp. z o.o.
 • DRABPOL Sp.J. P.Drabczyński i Wspólnik
 • JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K.

Pierwsza prezentacja dotyczyła realizacji strategii taborowej „PKP INTERCITY” SA w 2018 r. Wygłosił ją Jarosław Oniszczuk, członek zarządu spółki. Po jej zakończeniu nastąpiło wręczenie „Świadectw Zgodności”, czyli certyfikatów potwierdzających akceptowalność przez „PKP INTERCITY” SA produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego. Świadectwa odebrały firmy:

 • RFWW RAWAG Sp. z o.o.
 • ENIKA Sp. z o.o.
 • FRIMATRAIL FRENOPLAST S.A.
 • NEXANS POLSKA Sp. z o.o.
 • F.H. BARWA Jarosław Czajkowski
 • P.P.H.ROLMETAL T.Kubańska, J.Kubański Sp.J.
 • AXTONE S.A.

Kontynuacją prezentacji Jarosława Oniszczuka było wystąpienie nowego członka zarządu „PKP INTERCITY” SA Adama Laskowskiego, który omówił plany taborowe na najbliższe miesiące.

W ramach pierwszego bloku przedstawiono ponadto zagadnienia inwestycji oraz rozwoju Spółki REMTRAK (Zbigniew Ciemny – Prezes Zarządu, ZAKŁAD USŁUG TABOROWYCH „REMTRAK” Sp. z o.o.), bezpiecznych i efektywnych izolacji dla pojazdów szynowych (Piotr Demczar – Regionalny Kierownik Działu Sprzedaży, Grzegorz Mazurek – Regionalny Kierownik Działu Sprzedaży, CELLOFOAM POLSKA Sp. z o.o.), materiałów tekstylnych dla pojazdów szynowych (Anna Siwińska – Dyrektor Sprzedaży, LANTAL TEXTILES AG).
Przedstawiciel firmy SOSNOWSKI Sp. z o.o., Sp. K., Mariusz Syldatk (Dyrektor Handlowy) omówił technologie umożliwiające obsługę taboru w zapleczach obsługowo-naprawczych dla poziomu utrzymania od P1 do P5. Ostatnim akordem pierwszego bloku była prezentacja firmy 3M Poland Sp. z o.o. Najpierw Wojciech Ślaski (Application Engineer Specialist) scharakteryzował komfort i bezpieczeństwo podróżnych oraz efektywność utrzymania taboru, a następnie odbyły się otwarte warsztaty dla uczestników.
Kolejny panel poświęcony był rozwiązaniom proponowanym przez producentów i dostawców. Pokazano rozwiązania związane ze smarowaniem obrzeży kół jezdnych taboru szynowego (Bogdan Miśta, Manager Produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.), materiałami izolacji termicznej i akustycznej (Jiri Sladwonik – CEO, MAAD Sp. z o.o.), prezentacją wyrobów Grupy Topex (Arkadiusz Sienkiewicz – Kierownik Regionalny), doświadczeniami RADIONIKA Sp. z o.o. związanymi z umową na utrzymanie radiotelefonów pociągowych Koliber ( Andrzej Nikoniuk, Prezes) oraz prezentacją firmy JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp.K. (Janusz Starosielski, Prezes Zarządu.
Następny blok podzielono na kilka sesji i przeznaczono na szkolenie dotyczące analizy RAMS i LCC (Robert Dąbrowski – Dyrektor ds. Wdrożeń GMS Kamil Niedek), naradę antyawaryjną dla Wydziału Odbiorów Komisarycznych „PKP Intercity” SA oraz spotkania bilateralne pomiędzy Intercity a producentami wagonów, lokomotyw i EZT. Ponadto odbyło się kolejne szkolenie otwarte zorganizowane przez 3M.
Ostatnie dwa bloki konferencji dotykały obszaru współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. W tym wypadku jednak prezentacje wygłosili przedstawiciele zakładów regionalnych PKP Intercity. Zygmunt Wolanin (z-ca Dyrektora Zakładu Centralnego) omówił centralną bazę danych zestawów kołowych i wózków wagonów i pojazdów trakcyjnych. Janusz Nowak (z-ca Dyrektora Zakładu Południowego) przedstawił uszkodzenia maszyn pomocniczych z lokomotyw elektrycznych. Jan Broczkoski (Naczelnik Zakładu Zachodniego) zaprezentował system diagnostyki pokładowej na modernizowanych wagonach. Rafał Tokarski (z-ca Dyrektora Zakładu Północnego) streścił kwestię naprawy i diagnostyki pantografów w aspekcie rozwiązań technicznych stosowanych w Zakładzie Północnym.
Natomiast Grzegorz Misiura (Naczelnik Wydziału), na zakończenie dnia, scharakteryzował wdrożenie nowego systemu informacji pasażerskiej w taborze zmodernizowanym i nowo zakupionym w Spółce PKP Intercity S.A.
Już teraz zapraszamy Państwa na koleją edycję konferencji, która odbędzie się w listopadzie b.r.

MD

Dodaj komentarz