Inwestycje Raport z Polski

ŁKA z kontraktem na dostawę energii pochodzącej z OZE

Kolej zasilana w oparciu o odnawialne źródła energii? W województwie łódzkim to już nie plany, a rzeczywistość. Wszystko to dzięki wejściu w życie wieloletniej umowy na dostawy energii trakcyjnej z odnawialnych źródeł, zawartej w ramach Programu Zielona Kolej pomiędzy Łódzką Koleją Aglomeracyjną a PKP Energetyka. ŁKA jest pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który podpisał kontrakt gwarantujący określony wolumen dostaw energii pochodzącej z OZE. W 2022 r. będzie to co najmniej 30%, a już w 2028 r. – 100%. Umowa obowiązuje przez siedem lat, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy. Jej łączna przewidywana wartość to ponad 362 mln złotych.

Fot. ŁKA / Fb
Fot. ŁKA / Fb

Obowiązująca od początku tego roku umowa to pierwszy kontrakt w polskim sektorze kolejowym, na mocy którego przewoźnik jest zasilany energią trakcyjną produkowaną ze słońca i wiatru. Od 1 stycznia 2022 r. PKP Energetyka dostarcza ŁKA energię elektryczną pochodzącą z OZE. W tym roku udział zielonej energii wyniesie co najmniej 30%. Zgodnie z zapisami umowy, będzie on sukcesywnie rosnąć w kolejnych latach – co roku o minimum 10%. W 2024 r. będzie to więc co najmniej 50%, w 2026 r. – 70%, a już w 2028 r. pociągi elektryczne ŁKA będą jeździć wyłącznie na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że neutralne klimatycznie, oparte o OZE przewozy kolejowe stają się faktem w naszym regionie, jako pierwszym w Polsce. To kolejny, obok inwestycji taborowych i konsekwentnej rozbudowy siatki połączeń, istotny krok w rozwoju transportu kolejowego w Łódzkiem. Działamy innowacyjnie i z troską o środowisko. Doceniają to pasażerowie, którzy z roku na rok coraz chętniej korzystają z oferty ŁKA – komentuje Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

 

Kamień milowy

Obowiązująca od początku roku umowa zawarta pomiędzy ŁKA a PKP Energetyka to prawdziwy kamień milowy w realizacji Programu Zielona Kolej. Zakłada on przejście całego transportu kolejowego w Polsce na zasilanie energią trakcyjną z elektrowni solarnych i wiatrowych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie udziału OZE w źródłach jej pochodzenia na poziomie 50% w 2025 r., a 85% w 2030 r. Docelowo jednak ma być to 100%. Program realizowany jest przez PKP Energetyka w ramach CEEK – branżowej inicjatywy, której celem jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej w transporcie kolejowym w Polsce.

Kolej pokazuje, że jest prekursorem dekarbonizacji transportu w oparciu o OZE. Dziękujemy naszym partnerom z ŁKA za otwartość i konsekwencję we wprowadzaniu realnych, prośrodowiskowych zmian w polskim sektorze kolejowym. Dostawy zielonej energii pozwolą na całkowicie neutralne klimatycznie przewozy. Bez wątpienia zwiększy to atrakcyjność kolei dla pasażerów – mówi Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka.

 

Podczas konferencji głos zabrał także prezes ŁKA.

– Jesteśmy pierwszym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, który podpisał umowę na dostawy energii trakcyjnej z OZE, biorąc tym samym udział w realizacji sektorowego Programu Zielona Kolej. To wyraz naszej troski o środowisko naturalne – chcemy jak najefektywniej wykorzystywać energię i chronić klimat. Doskonale współgra to z innymi rozwojowymi działaniami ŁKA. Wymienić tu mogę np. uruchamianie nowych połączeń oraz zawarcie kontraktu na dostawy taboru hybrydowego. Wspomnieć warto o udanej integracji przewozów kolejowych z autobusowymi, czy planach inwestycji w fotowoltaikę – podkreśla Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Rekuperacja i eco-driving

ŁKA korzysta już także z innych mechanizmów, które zwiększają efektywność energetyczną jej działalności przewozowej. Wprowadzenie rekuperacji i eco-drivingu pozwoliło zniwelować średnioroczne zużycie energii trakcyjnej przez spółkę aż o ¼.

Dodaj komentarz