Aktualności

Zagłosuj na raport CSR Urzędu Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport CSR za 2020 rok. Opracowanie prezentuje działania UTK w kluczowych obszarach oddziaływania – rynek kolejowy, pracownicy oraz środowisko. W tegorocznym raporcie sporo miejsca poświęcono również inicjatywom UTK związanym z przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i jej skutkom.

Urząd Transportu Kolejowego piąty raz przedstawił informacje dotyczące działań odpowiedzialnych społecznie. Tegoroczny raport zawiera opis m.in. budowy przyjaznego środowiska pracy, kreowania kultury bezpieczeństwa na kolei czy przeciwdziałania wykluczeniu – zarówno w transporcie kolejowym, jak i w samym urzędzie. W publikacji przeczytać można także o inicjatywach z szeroko rozumianego wolontariatu pracowniczego.

– Każdą instytucję tworzą ludzie. To oni i ich zaangażowanie decydują o sukcesie prowadzonych projektów. Dzięki temu tworzymy otwarty urząd. Urząd kreujący warunki do rozwoju nowoczesnej, bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich kolei – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Co ważne nie zapominamy o działaniach społecznych i pomagamy potrzebującym oraz dbamy o pamięć historyczną – dodaje Ignacy Góra.