Analizy

Jak mierzyć CSR, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu?

Wyniki organizacji należy mierzyć, żeby wiedzieć gdzie jesteśmy, czy zmierzamy we właściwym kierunku. Jeśli chodzi o finanse, wiadomo powszechnie, że jest bilans i rachunek wyników, a potem zysk dla właścicieli. Zagadnienia inne niż liczbowe trudniej ocenić.


W końcu XX wieku niemal każda firma wdrażała ISO 9001, a prawie wszyscy producenci rynku kolejowego mogli się pochwalić normą IRIS.
Doświadczenia organizowania konkursu Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie pokazują, że w obszarze CSR taka certyfikacja nie ma miejsca. Przedsiębiorstwa z rynku kolejowego podejmują wiele aktywności społecznych, ale trudno im zapisać to w strategii i zmierzyć. Dlatego działania często robią wrażenie słabo skoordynowanych, nie koniecznie wpisują się w strategię firmy i między innymi dlatego trudno jest je ocenić. Jednak istnieją pewne narzędzia, które mogą pomóc w ocenie CSR w organizacji.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna już w 1998 roku przygotowała standard SA 8000 (to skrót od słów Social Accountability, czyli społeczna odpowiedzialność). Po latach wprowadzono normę ISO 26000, która jest przewodnikiem po odpowiedzialności społecznej i środowiskowej organizacji, ale nie podlega certyfikacji. Może się na nią powoływać każdy, wg. własnej oceny spełnia jej kryteria.

Kolejna norma, AA 1000 (AccountAbility 1000) została stworzona przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności już 20 lat temu!
Jeszcze inne podejście do mierzenia CSR prezentuje niezależna organizacja Global Reporting Initiative, która wprowadziła globalne standardy raportowania działań organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obecnie często stosowany standard GRI 300 mówi o tym, jak opisać aktywność danej organizacji w zachowania wobec środowiska, a GRI 400 – aktywności społeczne.