Analizy

CPK – kołem zamachowym polskiej gospodarki

Według zapowiedzi rządu Centralny Port Komunikacyjny (CPK) „Solidarność” ma zostać wybudowany za około 10 lat.

Inwestycja zostanie zrealizowana w mazowieckiej gminie Baranów i będzie kosztowała ok. 31–35 mld zł. Powstanie hubu przesiadkowego oraz węzła kolejowego, jak również integracja różnych środków komunikacji zbiorowej nie tylko w znaczący sposób usprawnią polski transport, lecz także przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego kraju oraz jego znaczenia na arenie międzynarodowej.

CPK przede wszystkim będzie międzykontynentalnym portem lotniczym, który zapewni mieszkańcom Polski połączenie z całym światem. Po drugie będzie to podstawowy węzeł kolejowy w Polsce, umożliwiający Polakom sprawniejsze podróżowanie po kraju. Wreszcie po trzecie CPK będzie inwestycją, która przyczyni się do lepszej integracji aglomeracji warszawskiej z aglomeracją łódzką, a w odległej perspektywie – uczyni z nich jeden organizm miejski. Tak może się stać, ponieważ wskaźnik dostępności komunikacji lotniczej dla Polski jest ponad 4 razy niższy od średniej dla 15 krajów „starej” Unii oraz o 27 proc. niższy od średniej dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. A ponadto średnioroczna liczba podróży koleją w Polsce wynosi niecałe 7, tymczasem w Czechach jest to 17, Niemczech – 32, Szwajcarii – 71, a w Japonii przekracza – 100. Jak widzimy z powyższych wskaźników potencjał wzrostu przewozów tak lotniczych, jak i kolejowych jest ogromny.

Port „Solidarność” to nie tylko wielki impuls rozwojowy w trakcie procesu budowlanego. To także trwały wkład w likwidację bezrobocia w Polsce i we wzrost polskiego PKB. Każda złotówka wytworzona przez sektor lotniczy daje 3 zł wygenerowane przez inne sektory gospodarki. Każde miejsce pracy stworzone w sektorze lotniczym generuje trzy miejsca pracy w innych sektorach. Dlatego inwestycje w porty lotnicze są dochodowe. Bardzo efektywny jest również rozwój cargo lotniczego (drogą powietrzną transportuje się aż 35 proc. światowego handlu mierzonego wartością i tylko 0,5 proc. mierzonego objętością). Duże węzłowe porty lotnicze pozytywnie wpływają na wzrost gospodarczy – Lotnisko Charles de Gaulle (CDG) zapewnia 195 tys. miejsc pracy i dodatkowe 17 mld euro PKB Francji, lotnisko Madrty-Barajas (MAD) zapewnia pracę 300 tys. pracownikom i wkład w PKB Hiszpanii rzędu 15,2 mld euro. W przypadku Polski budowa CPK może przyczynić się do wzrostu PKB Polski o około 40–50 mld PLN.

CPK to projekt na miarę Centralnego Ośrodka Przemysłowego czy portu w Gdyni. Otworzy Polskę na świat oraz zwiększy jej siłę gospodarczą i znaczenie. Ma też spowodować impuls inwestycyjny i integracyjny w skali całego kraju. Polska gospodarka stanie się bardziej znacząca w Europie i w świecie. Celem jest trafienie kiedyś do elitarnego klubu G20 – największych gospodarek świata. Bez tej inwestycji tego z pewnością nie osiągniemy. Czesław Warsewicz Prezes Zarządu Blue Ocean Business Consulting