Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury i Grupa PKP o przyszłej perspektywie finansowej

24 stycznia br. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel oraz delegacja przedstawicieli Grupy PKP, której przewodniczył prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński, spotkali się w Brukseli z reprezentantami instytucji unijnych.

Tematem rozmów były m.in. kwestie związane z przyszłą perspektywą finansową UE oraz polityką spójności po 2020 r. Warto podkreślić, że spółki Grupy PKP należą do największych beneficjentów środków unijnych w Polsce, a wszystkie projekty PKP złożone w ramach obecnej koperty spójnościowej w CEF zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską.
Polskie Koleje Państwowe są pierwszym krajowym przedsiębiorstwem, które zdecydowało się założyć swoje przedstawicielstwo w Brukseli, bowiem to tutaj stanowionych jest wiele istotnych regulacji prawnych. Patrząc z perspektywy ostatnich piętnastu lat, można stwierdzić, że była to słuszna decyzja. Materialnymi dowodami na skuteczność pozyskiwania środków i dobrą współpracę z instytucjami europejskimi są zmodernizowane linie kolejowe i stacje oraz nowoczesny tabor – podsumowuje Mamiński.
Ponadto podczas rozmów w Parlamencie Europejskim dyskutowano o aktualnych pracach legislacyjnych dot. transportu kolejowego: rewizji rozporządzenia w sprawie praw i obowiązków pasażera, dyrektywy eurowinietowej, nowej propozycji dot. transportu kombinowanego, rozwoju sieci TEN-T, kolejowych korytarzy towarowych oraz problematyki wyciszenia taboru w Unii Europejskiej. Członkowie delegacji odbyli również rozmowy z kierownictwem Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz reprezentantami w Radzie Unii Europejskiej. Na zakończenie spotkania uczestnicy delegacji spotkali się z drem Liborem Lochmanem, dyrektorem wykonawczym organizacji CER.
W delegacji uczestniczyli: wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, prezes PKP SA Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, członek zarządu ds. operacyjnych PKP CARGO Witold Bawor, prezes zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Zbigniew Tracichleb oraz prezes zarządu PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Maciej Lignowski.