Analizy Przewozy towarowe

Spółka LOTOS Kolej wzmocniła swoją pozycję w rynku przewozów

Mimo pandemii koronawirusa firma LOTOS Kolej wzmocniła swoją pozycję na rynku przewozów. W ostatnich miesiącach udziały gdańskiej spółki w rynku są jednymi z najwyższych w historii.

Sytuację związaną z COVID-19 odczuł zarówno krajowy, jak i międzynarodowy rynek przepływu towarów. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w okresie styczeń – lipiec 2020 r. praca przewozowa spadła aż o 12,93% względem analogicznego okresu w odniesieniu do roku ubiegłego. Spółka LOTOS Kolej odnotowała spadek na poziomie 3,43%. Ten wynik przełożył się na zwiększony udział w rynku. Usługi przewozowe dla klientów były realizowane zgodnie z wcześniejszymi założeniami. W miejsce kontraktów, które zostały zawieszone z powodu lockdownu (przykładem może być znaczne zmniejszenie w tym okresie zapotrzebowania na transport produktów ropopochodnych, a w szczególności paliwa Jet A-1 używanego przez branżę lotniczą), Spółka pozyskała nowe zlecenia przewozowe. Każdy realizowany transport nabrał szczególnego znaczenia, a pracownicy z należytą starannością wykonywali swoje obowiązki służbowe.

Choć pandemia negatywnie wpłynęła na cały sektor przewozów – zarówno towarowych, jak i pasażerskich – LOTOS Kolej, poprzez skuteczne decyzje oraz zintensyfikowane działania logistyczno-operacyjne, zgodnie z danymi opublikowanymi przez UTK, w 2020 roku w okresie styczeń –lipiec, zwiększyła swój udział w rynku pod względem pracy przewozowej z 9,49 proc. do 10,53 proc. Skuteczność podjętych działań miała szczególne przełożenie na wynik osiągnięty w maju, kiedy Spółka przewiozła 11,47 proc. towarów na krajowym rynku, co jest drugim najlepszym miesiącem pod względem udziałów w historii LOTOS Kolej.

Wyższy procent pracy przewozowej w stosunku do pozostałych podmiotów świadczących usługi przewozu towarów koleją, to przede wszystkim efekt wytężonych działań, które cechuje dbałość o jakość oferowanych usług.

– pandemia koronawirusa zmieniła funkcjonowanie całego przemysłu i była sprawdzianem dla wielu firm. Wygrali ci, którzy potrafili szybko dostosować się do nowej sytuacji i pracować efektywnie. Przykładem jest Spółka LOTOS Kolej, drugi największy kolejowy przewoźnik w Polsce, która w tym trudnym okresie potrafiła zwiększyć swój udział w rynku – mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

 

O funkcjonowaniu spółki mówi także Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

– LOTOS Kolej to marka wypracowana od lat. Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb rynkowych, co w konsekwencji procentuje dobrymi wynikami. Statystyki nie są dla nas najważniejsze, jednak potwierdzają efektywnie wykonywaną pracę. Dzięki wprowadzonym działaniom zapobiegawczym oraz dobrym relacjom biznesowym, potrafiliśmy nawet w najtrudniejszym okresie przewieźć wysoki wolumen towarów i osiągnąć satysfakcjonujący wynik finansowy – tłumaczy Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

 

W tak trudnym dla gospodarki okresie w LOTOS Kolej utrzymano ciągłość operacyjną. Wdrożono program antykryzysowy uwzględniający również ochronę miejsc pracy, dzięki czemu w spółce nie doszło do redukcji etatów. Założony plan zatrudnienia jest realizowany. W najbliższym czasie rozpocznie się kurs na stanowisko manewrowego, którego adepci zasilą zasoby kadrowe spółki. Rekrutacja cały czas trwa.

– Pomimo mniejszego zapotrzebowania na transport paliw i produktów ropopochodnych w okresie pandemii, udział LOTOS Kolej w krajowym rynku przewozów wzrasta. Wszelkie działania zarządcze mają na celu konsekwentny rozwój spółki, w której niezwykle istotną rolę pełnią nasi pracownicy – podkreśla Jaromir Falandysz, wiceprezes Zarządu LOTOS Kolej.