Przewozy towarowe Raport z Polski

Przewóz towarów koleją w 2021 r. Dominował węgiel kamienny

Urząd Transportu Kolejowego podsumował przewóz towarów w roku 2021. Koleją przewieziono łącznie 243,6 mln ton towarów. Najczęściej transportowany był węgiel kamienny (88,7 mln ton). Jego udział w przewozach wyniósł 23,3 proc. Drugim co do masy przewożonym surowcem były kruszywa z wynikiem blisko 47 mln ton i udziałem 17,5 proc.. Trzecie miejsce zajmują produkty rafinacji ropy naftowej z masą 18,3 mln ton i udziałem 12,5 proc.

Fot. Marcin Jóźwiak / ilustracyjne
Fot. Marcin Jóźwiak / ilustracyjne

Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny w 2021 r. to główna grupa towarowa, której udział wg masy wyniósł 37 proc., zaś wg pracy przewozowej 23,8 proc.. W stosunku do 2020 r. oznacza to odpowiednio spadek o 0,03 punktu procentowego wg masy i 0,4 punktu procentowego wg pracy przewozowej. Drugą pod względem wielkości grupą ładunków były rudy metali oraz produkty górnictwa – jej udział wyniósł 25 proc. wg masy oraz 26,2 proc. wg pracy przewozowej w 2021 r. (spadek udziału w rynku o blisko 1 punkt procentowy wg masy i 0,05 punktu procentowego wg pracy przewozowej). Masa dwóch największych grup to łącznie 61,9 proc. masy transportowanej w 2021 r., zaś praca przewozowa wykonana w przewozie towarów z tych dwóch grup stanowiła łącznie 50 proc. całej wykonanej pracy przewozowej.