Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Miliony euro dla CPK. KE dofinansuje dwie inwestycje

Komisja Europejska przyznała spółce Centralny Port Komunikacyjny ponad 108 mln zł dofinansowania z instrumentu CEF Reflow. To największa do tej pory uzyskana przez CPK dotacja. Spółka otrzyma największe dofinansowanie w całej Unii i ponad połowę dotacji dla projektów z Polski.

Wnioski o dofinansowanie w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę” złożyły 4 podmioty z Polski:

Łączna kwota tych aplikacji to ok. 365,5 mln zł.

Wyniki dot. dofinansowania w obszarze transportu w perspektywie 2014-2020 ogłoszono 15 lipca. CPK otrzymał ponad 108 mln zł, czyli ponad połowę środków przyznanych dla naszego kraju (212,1 mln zł). Zaplanowany budżet konkursu w skali Unii Europejskiej wyniósł 160 mln euro, który finalnie został zwiększony do 307 mln euroPolska uzyskała największe wsparcie spośród członków wspólnoty – 47 mln euro (prawie jedna trzecia planowanej puli). Największym beneficjentem została spółka CPK.

Dofinansowanie dotyczy dwóch inwestycji:

Prace projektowe dla tunelu dalekobieżnego KDP w Łodzi. Szacowana wartość tego projektu to 119 mln zł, a wysokość dofinansowania z UE – 59,4 mln zł. Spółka jest w przededniu podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu.

Prace studialne dla odcinka KDP między Warszawą i Poznaniem (część tzw. „igreka”). Budżet całego przedsięwzięcia (tzw. koszty kwalifikowane) to niespełna 99 mln zł, a kwota dofinansowania – ponad 49,5 mln zł. Dla fragmentu tego odcinka (Warszawa-Łódź) opracowywane jest studium wykonalności.

– To doskonała wiadomość dla całej Polski. Konkurencja w ramach CEF Reflow była bardzo duża, więc decyzja Komisji Europejskiej dodatkowo podkreśliła wagę projektów CPK. Interpretujemy te wyniki jako sygnał z UE, że Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja wiarygodna, potrzebna i dobrze przygotowana. Na dwie zgłoszone inwestycje CPK trafi w sumie ponad połowa puli krajowej i największa część środków dostępnych dla krajów Unii. To pokazuje czarno na białym, że za granicą istnieje świadomość, jak istotny jest to projekt dla całej Europy Środkowo-Wschodniej – mówi minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.