Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Miliony euro dla CPK. KE dofinansuje dwie inwestycje

Komisja Europejska przyznała spółce Centralny Port Komunikacyjny ponad 108 mln zł dofinansowania z instrumentu CEF Reflow. To największa do tej pory uzyskana przez CPK dotacja. Spółka otrzyma największe dofinansowanie w całej Unii i ponad połowę dotacji dla projektów z Polski.

Wnioski o dofinansowanie w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę” złożyły 4 podmioty z Polski:

Łączna kwota tych aplikacji to ok. 365,5 mln zł.

Wyniki dot. dofinansowania w obszarze transportu w perspektywie 2014-2020 ogłoszono 15 lipca. CPK otrzymał ponad 108 mln zł, czyli ponad połowę środków przyznanych dla naszego kraju (212,1 mln zł). Zaplanowany budżet konkursu w skali Unii Europejskiej wyniósł 160 mln euro, który finalnie został zwiększony do 307 mln euroPolska uzyskała największe wsparcie spośród członków wspólnoty – 47 mln euro (prawie jedna trzecia planowanej puli). Największym beneficjentem została spółka CPK.

Dofinansowanie dotyczy dwóch inwestycji:

Prace projektowe dla tunelu dalekobieżnego KDP w Łodzi. Szacowana wartość tego projektu to 119 mln zł, a wysokość dofinansowania z UE – 59,4 mln zł. Spółka jest w przededniu podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu.

Prace studialne dla odcinka KDP między Warszawą i Poznaniem (część tzw. „igreka”). Budżet całego przedsięwzięcia (tzw. koszty kwalifikowane) to niespełna 99 mln zł, a kwota dofinansowania – ponad 49,5 mln zł. Dla fragmentu tego odcinka (Warszawa-Łódź) opracowywane jest studium wykonalności.

– To doskonała wiadomość dla całej Polski. Konkurencja w ramach CEF Reflow była bardzo duża, więc decyzja Komisji Europejskiej dodatkowo podkreśliła wagę projektów CPK. Interpretujemy te wyniki jako sygnał z UE, że Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja wiarygodna, potrzebna i dobrze przygotowana. Na dwie zgłoszone inwestycje CPK trafi w sumie ponad połowa puli krajowej i największa część środków dostępnych dla krajów Unii. To pokazuje czarno na białym, że za granicą istnieje świadomość, jak istotny jest to projekt dla całej Europy Środkowo-Wschodniej – mówi minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

 

Komisja Europejska oceniła aplikacje CPK najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych polskich projektów, rekomendując pełną kwotę wsparcia wnioskowaną przez spółkę. Podczas Komitetu CEF propozycja KE została też zatwierdzona przez państwa członkowskie. Następnym krokiem będzie podpisanie dwóch umów o udzielenie dotacji (tzw. Grant Agreement). Oba dokumenty są już w przygotowaniu.

– Ponad 47 mln euro – taka kwota może trafić na siedem polskich projektów kolejowych z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). To duży sukces naszego kraju. Polska znalazła się na pierwszym miejscu według wartości pozyskanego dofinansowania wśród wszystkich krajów, które ubiegały się o fundusze. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zrealizujemy duże inwestycje infrastrukturalne – zaznacza Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 

Dodaj komentarz