Raport z Polski Wydarzenia

Zarządcy infrastruktury z Polski i Czech pogłębią współpracę

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wzmacniają współpracę z Správa železnic, státní organizace – czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej.

Fot. www.mdcr.cz
Fot. www.mdcr.cz

Działania dotyczą zwiększenia współpracy w zakresie strategii i współpracy międzynarodowej. To m. in. zarządzania ruchem kolejowym, prowadzenia inwestycji oraz wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Przedstawiciele PKP PLK i Správa železnic, státní organizace na wspólnym spotkaniu określili obszary i formy współpracy. W rozmowach uczestniczyli Jiři Svoboda, Dyrektor Generalny Správa železnic, státní organizace oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK S.A. oraz dyrektorzy wybranych biur centrali Spółki.

Jakich obszarów będzie dotyczyła współpraca?

Omówiono zagadnienia ważne dla obu zarządców infrastruktury. M.in. wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na czeskiej i polskiej sieci kolejowej oraz zmianę napięcia w sieci trakcyjnej w Republice Czeskiej z prądu stałego 3kV na prąd zmienny 25kV. Rozmawiano również o inwestycjach na liniach kolejowych wybiegających na zachód i wschód od Pragi. Tematem spotkania były także plany rozwoju kolei dużych prędkości w Czechach.

Przedstawiciele PLK i Správa železnic, státní organizace uzgodnili również konieczność określenia szczegółowych obszarów i form kooperacji. Zadeklarowali także chęć zaktywizowania współpracy.

Dodaj komentarz