global Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK rozpoczęły współpracę z SNCF-Reseau

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z SNCF-Reseau – francuskim zarządcą infrastruktury kolejowej na rzecz rozwoju kolei w Europie. Działania dotyczą m.in. wymiany doświadczeń i informacji w zakresie zarządzania ruchem kolejowym, prowadzenia inwestycji oraz wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Spotkanie przedstawicieli PLK z zarządcą francuskiej infrastruktury kolejowej (fot. PKP PLK)
Spotkanie przedstawicieli PLK z zarządcą francuskiej infrastruktury kolejowej (fot. PKP PLK)

Przedstawiciele PKP PLK SA i francuskiego zarządcy infrastruktury kolejowej SNCF-Reseau na wspólnym spotkaniu określili obszary współpracy i wymiany doświadczeń. W rozmowach uczestniczyli Alain Quinet, wiceprezes SNCF-Reseau oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Piotr Majerczak, członek zarządu ds. utrzymania infrastruktury.