Inwestycje

Toruńskie dworce przejdą modernizację

Toruńskie dworceToruń Miasto oraz Toruń Wschodni – przejdą modernizację. Na poprawę połączeń i komfortu przejazdu wpłynie także budowa drugiego toru między stacjami. Przy moście kolejowym przez Wisłę pojawi się ścieżka pieszo-rowerowa. Poznajcie szczegóły inwestycji.

Fot. CC

PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP S.A. oraz przedstawiciele toruńskiego Magistratu umowę na modernizację obiektów podpisały w ubiegłym roku. Projekt„Modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II” wykona firma Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Przebudowa realizowana będzie pod nadzorem konserwatora zabytków. Modernizacja pozwoli wdrożyć najwyższe standardy obsługi podróżnych, a wprowadzone rozwiązania wyeliminują bariery architektoniczne m.in. dla pasażerów niepełnosprawnych. W budynkach zainstalowany zostanie także system informacji pasażerskiej: głosowej i wizualnej.