Inwestycje

Toruńskie dworce przejdą modernizację

Toruńskie dworceToruń Miasto oraz Toruń Wschodni – przejdą modernizację. Na poprawę połączeń i komfortu przejazdu wpłynie także budowa drugiego toru między stacjami. Przy moście kolejowym przez Wisłę pojawi się ścieżka pieszo-rowerowa. Poznajcie szczegóły inwestycji.

Fot. CC

PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP S.A. oraz przedstawiciele toruńskiego Magistratu umowę na modernizację obiektów podpisały w ubiegłym roku. Projekt„Modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II” wykona firma Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Przebudowa realizowana będzie pod nadzorem konserwatora zabytków. Modernizacja pozwoli wdrożyć najwyższe standardy obsługi podróżnych, a wprowadzone rozwiązania wyeliminują bariery architektoniczne m.in. dla pasażerów niepełnosprawnych. W budynkach zainstalowany zostanie także system informacji pasażerskiej: głosowej i wizualnej.

Toruń Miasto

Wykonawca zmodernizuje cały kompleks budynków wchodzących w skład dworca Toruń Miasto, które należą do PKP S.A. Na parterze dworca będą kasy, poczekalnia, toalety i przestrzeń dla najemców komercyjnych. Ze względu na dogodną lokalizację dworca na piętrze planowane jest urządzenie hostelu. Oprócz modernizacji istniejącego peronu, prace realizowane będą w przejściu podziemnym. Według planów, ma być ono wydłużone do ul. Sowińskiego.

Toruń Wschodni

Modernizacja obejmie budynek główny oraz sąsiedni obiekt administracyjny. Na parterze dworca znajdą się: hol główny poczekalni, kasy biletowe, toalety oraz pomieszczenia usługowe, w tym kiosk i gastronomia. Przestrzeń na piętrze zostanie wykorzystana na potrzeby obsługi dworca oraz na cele techniczne.

Podwyższone i wydłużone zostaną trzy perony. Wykonawca uwzględnić ma także budowę czwartego peronu. Przejście pod torami dostosowane zostanie do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Pierwsi podróżni skorzystają ze zmodernizowanych obiektów już w połowie 2022 r.

Projekt przebudowy toruńskich dworców kolejowych obejmie także budowę drugiego toru na linii między stacjami. Pozwoli to na likwidację tzw. wąskiego gardła i zwiększenie przepustowości na tym odcinku. Łącznie modernizację przejdzie 6 km torów oraz sieć trakcyjna. Tym samym prędkość pociągów zwiększy się z 60 km/h do 120 km/h.

Nad Wisłą zaplanowano remont mostu kolejowego z 1873 r. oraz  mostu nad Strugą Toruńską. Na moście kolejowym miasto zbuduje kładkę pieszo-rowerową. Przebudowana zostanie kładka Garbaty Mostek nad linią (nr 353), która łączy ul. Chrobrego z ul. Sobieskiego.

Wykonawca prac zajmie się także przebudową ul. Sowińskiego oraz ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego.

Dokumentacja projektowa powstanie do listopada 2021 r. Koszt zadania to prawie 12 mln zł. Wkład PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to 6,753 mln zł brutto (5,490 mln zł netto).

Dodaj komentarz