Wywiady

Podróż odbywa się od drzwi do drzwi

Aplikacja Bilkom, rozwój transportu towarowego i intermodalnego, cyberbezpieczeństwo, elektromobilność – te i inne tematy poruszyliśmy w rozmowie z Tomaszem Miszczukiem, Prezesem Zarządu PKP Informatyka.

Raport Kolejowy: Minęły dwa lata od czasu objęcia przez Pana stanowiska Prezesa Zarządu PKP Informatyka. Jak ocenia Pan te dwa lata? Co udało się osiągnąć?

Tomasz Miszczuk: Kiedy obejmowałem stanowisko Prezesa Zarządu PKP Informatyka w styczniu 2016 r., firma była w bardzo złej kondycji. W roku 2014 odnotowano stratę na poziomie ponad 6,9 mln zł, w 2015 r. strata wyniosła ponad 5,6 mln zł. Były już realne plany podziału firmy i de facto jej likwidacji poprzez włączenie do innych spółek kolejowych. Zdecydowane kroki podjęte w 2016 r. pozwoliły ustabilizować sytuację organizacyjną i finansową firmy. Przede wszystkim radykalnie, bo o ponad 60 proc., zmniejszyliśmy koszty usług obcych. Dzięki temu i innym działaniom już w pierwszym roku wypracowaliśmy zysk na poziomie prawie 7 mln zł. Na koniec 2017 r. również odnotowaliśmy duży zysk, nieco mniejszy niż na koniec 2016 r., z uwagi na poniesione inwestycje. Jeśli chodzi o sukcesy, to przede wszystkim spółka zaczęła skutecznie kończyć rozpoczęte projekty. Przed 2016 r. bywało, że projekty, w które zainwestowano już znaczne środki, były zarzucane i kończyły w przysłowiowej „szufladzie”. W 2017 r. zespół PKP Informatyka stworzył system pozwalający zintegrować różne oferty przewoźników. Dzięki Ministerstwu Infrastruktury, a przede wszystkim przy osobistym zaangażowaniu ministrów Andrzeja Adamczyka i Andrzeja Bittela, 11 września 2017 r. pasażerom został udostępniony Pakiet Podróżnika, wspólny bilet PKP Intercity, POLREGIOPKP SKM w Trójmieście. 1 lutego 2018 r. do Pakietu Podróżnika dołączyła Łódzka Kolej Aglomeracyjna. W chwili obecnej trwają rozmowy koordynowane przez Ministerstwo i PKP S.A. z pozostałymi samorządowymi przewoźnikami kolejowymi. Na początku tego roku oddaliśmy do użytku pilotażową wersję nowej platformy sprzedaży biletów Bilkom.pl.

RK: Proszę opowiedzieć nam więcej o tym projekcie. Jak działa aplikacja? Jakie są jej główne założenia?

TM: Tak jak wspomniałem, Bilkom jest przede wszystkim platformą sprzedażową, w której dostępne są bilety państwowych przewoźników: PKP Intercity, POLREGIOPKP SKM w Trójmieście. Jest to jedyne miejsce w internecie, w którym można zakupić Pakiet Podróżnika, czyli wspólny bilet wspomnianych przewoźników. Oczywiście bilety wszystkich przewoźników uczestniczących w Pakiecie Podróżnika będą dostępne w Bilkom.pl. W pierwszej kolejności, po integracji systemu, będzie można nabyć bilety ŁKA. Pilotażowy Bilkom jest responsywną stroną internetową.

RK: Aplikacja Bilkom wspiera rozwój kolejowego transportu pasażerskiego. A w jaki sposób PKP Informatyka wpiera rozwój transportu towarowego i intermodalnego?

TM: Dobrze, że pani redaktor o tym wspomina. Rozwój kolei był w dużej mierze zdeterminowany koniecznością przewożenia towarów na duże odległości. Poza bieżącym wsparciem spółek z Grupy PKP: PKP Cargo oraz PKP LHS, pracujemy nad systemem do zarządzania przesyłaniem kontenerów w transporcie intermodalnym. Bez wsparcia IT transport intermodalny nie będzie nowoczesny, a przede wszystkim konkurencyjny. Chcemy stworzyć system, który pozwoli zredukować koszty transportu jednego kontenera różnymi środkami komunikacji. Dzięki nowatorskim systemom informatycznym ułatwimy dostęp do transportu szynowego małym przedsiębiorstwom, nieposiadającym własnego zaplecza logistycznego. Firmy działające na prowincji będą więc miały lepszy dostęp do globalnej gospodarki.

Dodaj komentarz