Wywiady

Podróż odbywa się od drzwi do drzwi

Aplikacja Bilkom, rozwój transportu towarowego i intermodalnego, cyberbezpieczeństwo, elektromobilność – te i inne tematy poruszyliśmy w rozmowie z Tomaszem Miszczukiem, Prezesem Zarządu PKP Informatyka.

Raport Kolejowy: Minęły dwa lata od czasu objęcia przez Pana stanowiska Prezesa Zarządu PKP Informatyka. Jak ocenia Pan te dwa lata? Co udało się osiągnąć?

Tomasz Miszczuk: Kiedy obejmowałem stanowisko Prezesa Zarządu PKP Informatyka w styczniu 2016 r., firma była w bardzo złej kondycji. W roku 2014 odnotowano stratę na poziomie ponad 6,9 mln zł, w 2015 r. strata wyniosła ponad 5,6 mln zł. Były już realne plany podziału firmy i de facto jej likwidacji poprzez włączenie do innych spółek kolejowych. Zdecydowane kroki podjęte w 2016 r. pozwoliły ustabilizować sytuację organizacyjną i finansową firmy. Przede wszystkim radykalnie, bo o ponad 60 proc., zmniejszyliśmy koszty usług obcych. Dzięki temu i innym działaniom już w pierwszym roku wypracowaliśmy zysk na poziomie prawie 7 mln zł. Na koniec 2017 r. również odnotowaliśmy duży zysk, nieco mniejszy niż na koniec 2016 r., z uwagi na poniesione inwestycje. Jeśli chodzi o sukcesy, to przede wszystkim spółka zaczęła skutecznie kończyć rozpoczęte projekty. Przed 2016 r. bywało, że projekty, w które zainwestowano już znaczne środki, były zarzucane i kończyły w przysłowiowej „szufladzie”. W 2017 r. zespół PKP Informatyka stworzył system pozwalający zintegrować różne oferty przewoźników. Dzięki Ministerstwu Infrastruktury, a przede wszystkim przy osobistym zaangażowaniu ministrów Andrzeja Adamczyka i Andrzeja Bittela, 11 września 2017 r. pasażerom został udostępniony Pakiet Podróżnika, wspólny bilet PKP Intercity, POLREGIOPKP SKM w Trójmieście. 1 lutego 2018 r. do Pakietu Podróżnika dołączyła Łódzka Kolej Aglomeracyjna. W chwili obecnej trwają rozmowy koordynowane przez Ministerstwo i PKP S.A. z pozostałymi samorządowymi przewoźnikami kolejowymi. Na początku tego roku oddaliśmy do użytku pilotażową wersję nowej platformy sprzedaży biletów Bilkom.pl.