Analizy

2017 – Dobry rok na kolei

Wyniki kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych  w Polsce świadczą o tym, że rok 2017 był dla kolejnictwa najlepszym od wielu lat. Rekordowy okres potwierdzają dane zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego.

W przypadku przewozów pasażerskich dane statystyczne za ubiegły rok potwierdzają ciągły wzrost liczby pasażerów. Liczba 303,6 mln przewiezionych pasażerów oznacza najlepszy wynik od 15 lat oraz wzrost o 3,8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W tym wypadku warto zwrócić uwagę na to, że prawie ¾ przewiezionych pasażerów skorzystało z pociągów Przewozów Regionalnych, Kolei Mazowieckich, PKP Intercity oraz PKP SKM w Trójmieście. W zeszłym roku największe zwyżki zanotowała zatem spółka PKP Intercity – wyniosły one 14,1 proc. w porównaniu do 13,2 proc. w 2016 r. Ponadto na plusie były także Koleje Dolnośląskie, WKD, Koleje Małopolskie oraz ŁKA. W regionach natomiast nadal najwięcej pasażerów skorzystało z oferty PR. Tym samym liczba pasażerów przewiezionych przez Przewozy Regionalne wzrosła o prawie 400 tys. W przypadku spółek samorządowych dodatnie wskaźniki wykazały: Koleje Dolnośląskie (wzrost o blisko 2,1 mln), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ponad 1,3 mln), Koleje Mazowieckie (około 1,2 mln) oraz Koleje Małopolskie (prawie 0,9 mln).

W 2017 r. wzrosła również ilość wykonanej pracy przewozowej. Była blisko 6 proc. wyższa niż w roku 2016 i wyniosła 20,3 mld pasażerokilometrów.
W przypadku pracy przewozowej na czele znajduje się spółka PKP Intercity. Pociągi tego przewoźnika wykonały ponad 50 proc. pracy ogółu pozostawiając daleko w tyle Przewozy Regionalne (21 proc.) i Koleje Mazowieckie (11 proc.).
  Kolejny wzrost na polskiej kolei w kontekście przewozów pasażerskich zanotowano w przypadku pracy eksploatacyjnej. W tym wypadku przewoźnicy wykonali pracę na poziomie 162,3 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 1,4 proc. w  porównaniu z 2016 r. Tym samym pociągi przewoźników pasażerskich przejechały o ok. 2,3 mln km więcej.