Analizy

2017 – Dobry rok na kolei

Wyniki kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych  w Polsce świadczą o tym, że rok 2017 był dla kolejnictwa najlepszym od wielu lat. Rekordowy okres potwierdzają dane zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego.

W przypadku przewozów pasażerskich dane statystyczne za ubiegły rok potwierdzają ciągły wzrost liczby pasażerów. Liczba 303,6 mln przewiezionych pasażerów oznacza najlepszy wynik od 15 lat oraz wzrost o 3,8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W tym wypadku warto zwrócić uwagę na to, że prawie ¾ przewiezionych pasażerów skorzystało z pociągów Przewozów Regionalnych, Kolei Mazowieckich, PKP Intercity oraz PKP SKM w Trójmieście. W zeszłym roku największe zwyżki zanotowała zatem spółka PKP Intercity – wyniosły one 14,1 proc. w porównaniu do 13,2 proc. w 2016 r. Ponadto na plusie były także Koleje Dolnośląskie, WKD, Koleje Małopolskie oraz ŁKA. W regionach natomiast nadal najwięcej pasażerów skorzystało z oferty PR. Tym samym liczba pasażerów przewiezionych przez Przewozy Regionalne wzrosła o prawie 400 tys. W przypadku spółek samorządowych dodatnie wskaźniki wykazały: Koleje Dolnośląskie (wzrost o blisko 2,1 mln), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ponad 1,3 mln), Koleje Mazowieckie (około 1,2 mln) oraz Koleje Małopolskie (prawie 0,9 mln).

W 2017 r. wzrosła również ilość wykonanej pracy przewozowej. Była blisko 6 proc. wyższa niż w roku 2016 i wyniosła 20,3 mld pasażerokilometrów.
W przypadku pracy przewozowej na czele znajduje się spółka PKP Intercity. Pociągi tego przewoźnika wykonały ponad 50 proc. pracy ogółu pozostawiając daleko w tyle Przewozy Regionalne (21 proc.) i Koleje Mazowieckie (11 proc.).
  Kolejny wzrost na polskiej kolei w kontekście przewozów pasażerskich zanotowano w przypadku pracy eksploatacyjnej. W tym wypadku przewoźnicy wykonali pracę na poziomie 162,3 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 1,4 proc. w  porównaniu z 2016 r. Tym samym pociągi przewoźników pasażerskich przejechały o ok. 2,3 mln km więcej.

UTK podkreśla, że poprzedni rok był także szczególny ze względu na kolejne inwestycje taborowe. Przewoźnicy kupowali nowy tabor, ponadto na bieżąco modernizowany był też ten już używany. Co ważne, przewoźnicy i zamawiający poświęcają większą uwagę wymaganiom interoperacyjności. Kolejnym ważnym aspektem pozytywnych zmian na kolei było pojawienie się rozwiązań nawiązujących do idei wspólnego biletu. Ofert biletowe przygotowały Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i Grupa PKP (Pakiet Podróżnika), a także koleje samorządowe (Wspólny Bilet Samorządowy). Dodatkowo przewoźnicy rozwijali oferty wspólnych biletów dla różnych środków transportu.
W przypadku przewozów towarowych UTK zwraca uwagę na fakt, że w zeszłym roku przełamana została tendencja spadkowa. Ilość przetransportowanego towaru wzrosła o 7,9 proc. i wyniosła 239,9 mln ładunków. W tym kontekście na wzrost masy przewiezionych ładunków wpłynęło ożywienie gospodarcze oraz nowe inwestycje.
Także praca przewozowa w tym sektorze była wyższa niż w roku 2016 i wyniosła 24,8 mld ton-km.To wynik wyższy o 8,3 proc. Zwiększyła się także średnia odległość przewozów – z 227,8 km do 228,5 km. Przełożyło się to na 8,2 proc. większą pracę eksploatacyjną (80 mln pociągokilometrów). Opierając się o szczegółowe dane za trzy kwartały 2017 r. możemy zauważyć, że na wyniki wpłynęły takie czynniki, jak większa ilość przewozów intermodalnych oraz ładunków masowych, np. węgla czy kruszywa.

Dodaj komentarz