Analizy

“COVID-19 to wyzwanie dla przewozów kolejowych”. Co zmienił koronawirus?

Koronawirus, który niestety rozprzestrzenia się na całym świecie, znacząco wpływa na codzienne życie oraz wskaźniki gospodarcze. Turystyka, transport i wiele innych obszarów przeżywa obecnie ciężkie czasy. 

COVID – 19  to również wyzwanie dla przewozów kolejowych, szczególnie pasażerskich. Naturalną reakcją ludzi (i pożądaną) jest  ograniczenie kontaktów z innymi osobami, a tym samym rezygnacja z przemieszczania się. Już po kilku dniach można zauważyć, że przewozy pasażerski w zasadzie ustają. 

W reakcji na zagrożenie PKP Intercity zawiesiła kursowanie 174 pociągów (szczegóły na stronach przewoźnika), a warszawskie Metro notuje znaczące spadki liczby przewiezionych pasażerów. Można przyjąć, że z usług jakiegokolwiek przewoźnika korzysta teraz tylko ten kto jest do tego zmuszony.

Tendencje widać wyraźnie analizując liczbę pasażerów Metra w poszczegolnych dniach tygodnia. 

Data/ Linia M1 M2
28.02 piątek 504 514 188 424
29.02 sobota 247 835 80 677
2.03 niedziela 171 935 58 365
1.03 poniedziałek 485 682 186 199
13.03 piątek 189 942 62 258
14.03 sobota 62 417 18 920
15.03 niedziela 34 836 10 170
16.03 poniedziałek 104 351 38 379

Dane: Metro Warszawskie – liczba pasażerów

Na wyniki przewoźników początkowo wpłynęło ograniczenie, wręcz całkowite zamarcie ruchu turystycznego. Już od kilkunastu dniu zauważalny był spadek popytu na wyjazdy, przede wszystkim zagraniczne oraz na imprezy masowe. A dodatkowo od niedzieli, 15 marca do odwołania zawieszono międzynarodowe połączenia kolejowe. Po konferencji premiera Mateusza Morawieckiego spadła liczba podróżujących do pracy, szkoły czy na uczelnię.

Przyznać jednak należy, że pomimo trudności spółki kolejowe zareagowały znakomicie.  

PKP Polskie Linia Kolejowe oprócz zastosowania wewnętrznych wytycznych dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych, które określają także zasady działania w sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych opracowały również specjalne wytyczne w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

Spółki kolejowe przygotowały wytyczne między innymi dla dyżurnych ruchu, drużyn konduktorskich, kasjerów biletowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta, ochrony dworców oraz służb sprzątających i obsługi technicznej. Ujęto w nich także sposób zgłaszania przypadków stwierdzenia osób w pociągach i obiektach kolejowych z podejrzeniem zakażenia. Działania są prowadzone według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

Ponadto na dworcach przygotowywane są miejsca dla osób potencjalnie zarażonych. Na stacjach i przystankach umieszczane są plakaty i ulotki opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną i Narodowy Fundusz Zdrowia, informujące o zasadach postępowania w przypadku zauważenia objawów zarażenia koronawirusem i sposobach przestrzegania higieny. W apteczkach na dworcach i w pociągach znajdują się maseczki ochronne. Ich zapas jest sukcesywnie uzupełniany.

W sytuacji gdy stwierdzi się obecność wirusa u pasażerów i innych osób przebywających na dworcach pracownicy ochrony powiadomią odpowiednie służby i wskażą tym osobom miejsca oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego. 

Dodaj komentarz