Raport z Polski

Czy przewoźnik korzystał ze stacji PKP bezumownie? WSA wydał w tej sprawie wyrok

Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę przewoźnika na decyzję Prezesa UTK ws. bezumownego korzystania ze stacji pasażerskich PKP. To pierwsze sądowe rozstrzygnięcie tego typu sprawy prowadzonej przez Prezesa UTK.

Skargę na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego złożyły Koleje Dolnośląskie. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał ją 13 marca 2020 r. W uzasadnieniu podjętej decyzji sędzia stwierdził, że przewoźnik naruszył przepisy z zakresu kolejnictwa. Naruszenie polegało na korzystaniu ze stacji pasażerskich zarządzanych przez PKP bez zawartej umowy i bez uiszczania należnych opłat.

– Prezes UTK uznał, że skoro przewoźnik zatrzymuje swoje pociągi przy stacjach pasażerskich w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania podróżnym, oznacza to że korzysta z usług świadczonych w tej stacji i w związku z tym powinien zawrzeć z operatorem stosowną umowę – czytamy w komentarzu UTK.