Analizy global Wydarzenia

Ukrzaliznycia opublikowała sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Koleje Ukraińskie opublikowały skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Kluczowym wydarzeniem była pandemia koronawirusa i jej konsekwencje dla gospodarki kraju i świata. Ograniczenia związane z kwarantanną wpłynęły znacząco na poziom aktywności gospodarczej wielu przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z działalnością UZ.

W związku z wieloma ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią, część działalności zawiesiły także Koleje Ukraińskie. Pomimo częściowego zaprzestania realizacji przewozów pasażerskich i zmniejszonych przychodów z tytułu przewozów towarowych, firma dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić zrównoważony, ciągły proces transportu towarów, wspierając przy tym sektor gospodarki kraju.

Firma wdrożyła i aktywnie wdraża działania mające na celu optymalizację procesów biznesowych i oszczędności: koncentracja na obszarach krytycznych to m.in. remonty lokomotyw, wagonów towarowych i elektryfikacja infrastruktury oraz optymalizacja kosztów operacyjnych.

Czytaj dalej >