Analizy global Wydarzenia

Ukrzaliznycia opublikowała sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Koleje Ukraińskie opublikowały skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Kluczowym wydarzeniem była pandemia koronawirusa i jej konsekwencje dla gospodarki kraju i świata. Ograniczenia związane z kwarantanną wpłynęły znacząco na poziom aktywności gospodarczej wielu przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z działalnością UZ.

W związku z wieloma ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią, część działalności zawiesiły także Koleje Ukraińskie. Pomimo częściowego zaprzestania realizacji przewozów pasażerskich i zmniejszonych przychodów z tytułu przewozów towarowych, firma dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić zrównoważony, ciągły proces transportu towarów, wspierając przy tym sektor gospodarki kraju.

Firma wdrożyła i aktywnie wdraża działania mające na celu optymalizację procesów biznesowych i oszczędności: koncentracja na obszarach krytycznych to m.in. remonty lokomotyw, wagonów towarowych i elektryfikacja infrastruktury oraz optymalizacja kosztów operacyjnych.

Na końcowy wynik finansowy UZ za 2020 r. wpływ miał spadek przychodów z przewozów towarowych i pasażerskich odpowiednio o 10,3 proc. oraz 58,3 proc. w stosunku do roku 2019. Problemem w minionym roku były również wahania różnic kursowych, skutkujących stratą netto 5,5 mld UAH wobec 4,3 mln UAH zysku netto w 2019 r.

Według wyników z 2020 roku JSC Ukrzaliznytsia odnotowała stratę netto w wysokości 11,9 mld hrywien. Strata wynikała z jednoczesnego wpływu na branżę szeregu negatywnych czynników spowodowanych rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19.

Kadra zarządzająca Kolejami Ukraińskimi kontynuuje opracowywanie działań, mających na celu poprawę wyników finansowych w obecnym roku i jak najszybsze przywrócenie firmy do sytuacji sprzed pandemii. W tym celu zainicjują m.in. zmiany w systemie taryfowym czy zmniejszą obciążenia podatkowe.

Dodaj komentarz