Analizy Inwestycje Wydarzenia

Grupa TORPOL osiągnęła rekordowy półroczny wynik finansowy

Jeden z liderów rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce – Grupa Kapitałowa TORPOL – wypracował w pierwszym półroczu bieżącego roku ponad 20,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost 45,4 proc. r/r). To najwyższy półroczny wynik w historii Grupy. Przychody ze sprzedaży Grupy TORPOL wyniosły 491,0 mln zł (- 16,6 proc. r/r) a zysk z działalności operacyjnej 27,5 mln zł (wzrost 37,9 proc r/r). Na koniec czerwca br. portfel zleceń Grupy Kapitałowej TORPOL (bez udziałów konsorcjantów) wyniósł ok. 1,2 mld zł netto. Średnioważona, długoterminowa rentowność brutto posiadanego portfela zamówień to ok. 6,5-7 proc.

infrastruktura kolejowa TORPOL
Fot. TORPOL

Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i płynnościowej, o czym świadczą: rekordowy poziom pozycji gotówkowej ponad 0,48 mld zł (wobec 0,4 mld zł na początku 2021 roku) oraz brak długu netto.

– Mamy za sobą udane półrocze, co znalazło odzwierciedlenie w najwyższym w historii wyniku netto wypracowanym w pierwszym półroczu 2021 roku. Mimo niższych niż w ubiegłym roku przychodów, Grupa kontynuowała wzrost marżowości na sprzedaży brutto, dzięki rozliczeniu projektów z rentownością wyższą od zakładanej, w ostatnich sześciu miesiącach oraz sprawnej realizacji rentownych kontraktów portowych. Zaprezentowane wyniki to także potwierdzenie efektywności naszego modelu biznesowego. Grupa TORPOL jest w stanie generować pozytywne wyniki finansowe na bardzo wymagającym i konkurencyjnym rynku. Z optymizmem podchodzę do kolejnych miesięcy, w mojej ocenie po uruchomieniu postepowań z nowej perspektywy oraz KPO, Grupa TORPOL ma wszelkie argumenty ku temu by utrzymać tegoroczny trend i ustanawiać kolejne rekordy – podkreśla Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.