Analizy Inwestycje Wydarzenia

Grupa TORPOL osiągnęła rekordowy półroczny wynik finansowy

Jeden z liderów rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce – Grupa Kapitałowa TORPOL – wypracował w pierwszym półroczu bieżącego roku ponad 20,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost 45,4 proc. r/r). To najwyższy półroczny wynik w historii Grupy. Przychody ze sprzedaży Grupy TORPOL wyniosły 491,0 mln zł (- 16,6 proc. r/r) a zysk z działalności operacyjnej 27,5 mln zł (wzrost 37,9 proc r/r). Na koniec czerwca br. portfel zleceń Grupy Kapitałowej TORPOL (bez udziałów konsorcjantów) wyniósł ok. 1,2 mld zł netto. Średnioważona, długoterminowa rentowność brutto posiadanego portfela zamówień to ok. 6,5-7 proc.

infrastruktura kolejowa TORPOL
Fot. TORPOL

Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i płynnościowej, o czym świadczą: rekordowy poziom pozycji gotówkowej ponad 0,48 mld zł (wobec 0,4 mld zł na początku 2021 roku) oraz brak długu netto.

– Mamy za sobą udane półrocze, co znalazło odzwierciedlenie w najwyższym w historii wyniku netto wypracowanym w pierwszym półroczu 2021 roku. Mimo niższych niż w ubiegłym roku przychodów, Grupa kontynuowała wzrost marżowości na sprzedaży brutto, dzięki rozliczeniu projektów z rentownością wyższą od zakładanej, w ostatnich sześciu miesiącach oraz sprawnej realizacji rentownych kontraktów portowych. Zaprezentowane wyniki to także potwierdzenie efektywności naszego modelu biznesowego. Grupa TORPOL jest w stanie generować pozytywne wyniki finansowe na bardzo wymagającym i konkurencyjnym rynku. Z optymizmem podchodzę do kolejnych miesięcy, w mojej ocenie po uruchomieniu postepowań z nowej perspektywy oraz KPO, Grupa TORPOL ma wszelkie argumenty ku temu by utrzymać tegoroczny trend i ustanawiać kolejne rekordy – podkreśla Grzegorz Grabowski, prezes Torpol S.A.

 

Spółka aktywnie i skutecznie uczestniczy w bieżących postępowaniach przetargowych. – Czekamy na finalne rozstrzygnięcia już ogłoszonych przetargów a przede wszystkim na jak najszybsze  ogłaszanie kolejnych postępowań przetargowych z nowej perspektywy przez naszego głównego zamawiającego. TORPOL posiada zdrowe i mocne fundamenty biznesowe: wysoki poziom środków pieniężnych na koncie, brak długu netto oraz wysoki poziom dostępnych limitów gwarancyjnych. Wykwalifikowana i doświadczona kadra, jeden z najnowocześniejszych w kraju parków maszyn oraz unikalne referencje stanowią o naszej sile w kontekście realizacji zamówień i skutecznej rywalizacji w ogłaszanych przetargach – wymienia prezes Grzegorz Grabowski.

W bieżącym roku Spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 35,1 mln zł (1,53 na akcję). Stopa dywidendy wyniosła ok. 10,5%, co było jednym z najwyższych wskaźników w sektorze budowlanym i dla całego rynku. – TORPOL jest spółką dywidendową, wyróżniającą w tym zakresie na tle konkurencji oraz szerokiego rynku. Doceniamy akcjonariuszy, każdego roku dzieląc się z nimi wypracowanymi zyskami – dodał prezes Grabowski.

W I półroczu 2021 roku na poziomie jednostkowym TORPOL S.A. wypracował 450,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBIT jednostki wyniósł 26,1 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 19,1 mln zł.

Dodaj komentarz