global Raport z Polski Wydarzenia

Funkcjonariusze SOK wezmą udział w międzynarodowych działaniach Rail Action Week

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wezmą udział w 5. edycji akcji RAW RAILPOL – skoordynowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa na obszarze kolejowym na terenie krajów członkowskich RAILPOL.

RAW RAILPOL

Straż Ochrony Kolei przy współpracy z Policją, będzie prowadziła skoordynowane działania na stacjach, szlakach i w pociągach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatywa ma na celu wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy służb mundurowych w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Funkcjonariusze będą wspólnie zapobiegać i wykrywać najpowszechniejsze zjawiska kryminalne w sektorze kolejowym. Zwrócą także szczególną uwagę na zachowanie, które mogłoby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych. Działania mundurowych ukierunkowane będą na kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwdziałanie kradzieżom oraz dewastacjom infrastruktury i taboru kolejowego, a także inne działania istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Akcja RAW ma na celu przede wszystkim podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych korzystających z kolei, a także ma wpłynąć na podwyższenie świadomości o przepisach obowiązujących na obszarze kolejowym, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo na kolei.

Kolejne edycje RAW RAILPOL wzmacniają współpracę międzynarodową i skuteczną kooperację krajowych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach, szlakach i w pociągach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RAW – Rail Action Week – (z języka angielskiego: Tygodniowe działania kolejowe), skoordynowane działania, prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL mające na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy służb mundurowych w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

RAILPOL (z języka angielskiego: RAILway POLice) – to Europejskie Stowarzyszenie Policji Kolejowych. Celem organizacji jest wzmocnienie i intensyfikacja międzynarodowej współpracy policji kolejowej, zapobieganie zagrożeniom, zagwarantowanie skuteczności środków przeciwko przestępczości transgranicznej.

Komendant Główny SOK: Straż Ochrony Kolei to skuteczna formacja [WYWIAD]

Dodaj komentarz