Przewozy towarowe

Terminal przeładunkowy w Zamościu przejdzie modernizację

 

Terminal przeładunkowy w Zamościu przejdzie modernizację. Umowa w tej sprawie podpisana została między Centrum Unijnych Projektów Transportowych a spółką Laude Smart Intermodal. Wartość zadania to ponad 47,6 mln zł.

W ramach „Projektu rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” zakupione zostaną urządzenia do przeładunku oraz system teleinformatyczny umożliwiający zarządzanie ruchem kontenerów na terminalu.

Projekt wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój transportu intermodalnego, ale także na promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia hałasu.

Dwa nowoczesne terminale intermodalne pozwolą lepiej wykorzystać możliwości kontenerów różnego typu oraz wagonów o zwiększonych ładownościach, nabytych w trakcie wcześniejszych przedsięwzięć, z którymi projekt ten jest kompatybilny.

Projekt ma charakter mieszany, tj. infrastrukturalno-zakupowy, dla lokalizacji w Zamościu realizowana będzie inwestycja infrastrukturalno-budowlana i zakupowa, natomiast w Sosnowcu wyłącznie zakupy.