Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Jaki będzie maksymalny obszar CPK?

Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego przedłożył Radzie Ministrów projekt tzw. “rozporządzenia obszarowego”, które określi maksymalny obszar inwestycji – nowego lotniska dla Polski wraz z węzłem przesiadkowym. Aktualnie trwają także analizy środowiskowe na terenie przyszłej inwestycji. Spółka CPK realizuje także Program Dobrowolnych Nabyć, skierowany do właścicieli gruntów zlokalizowanych na terenie przyszłego Portu.

Przygotowania do budowy Portu Solidarność w ostatnich tygodniach wzbudziły duże zainteresowanie ze strony społeczności lokalnych i osób publicznych. Pisma w tej sprawie skierowali do Pełnomocnika Rządu ds. CPK m.in. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk. Pytania w sprawie CPK zostały również zadane na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

Pełnomocnik Rządu ds. CPK odniósł się do Stanowiska Rady Gminy Baranów w sprawie projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gmin, na terenie których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego z wykluczeniem procesu konsultacji z samorządami przyjętego Uchwałą nr XXXVI/180/2021.

W odpowiedzi na stanowisko Rady Gminy Pełnomocnik m.in. zapewnił o chęci kontynuacji konstruktywnego dialogu ze społecznościami lokalnymi z terenu planowanej inwestycji, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, gdzie zostały zamieszczone w środę 10 marca 2021 r.

– Sensem regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia jest właśnie zapewnienie ugruntowanego otoczenia prawnego, które wprowadzi stabilność i pewność prowadzonych procedur zarówno dla mieszkańców, jak i osób odpowiadających za realizację inwestycji. Dlatego właśnie dla wszystkich interesariuszy przyszłego portu lotniczego istotne jest, aby przepisy te zostały przyjęte w możliwie najszybszym czasie – mówi Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

 

Pełnomocnik Rządu ds. CPK podziękował Wicemarszałkowi Sejmu Piotrowi Zgorzelskiemu za zainteresowanie projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego i przekazanie sygnałów od mieszkańców na temat prac prowadzonych na terenie przyszłej inwestycji.

– Należy pamiętać, że prowadzone obecnie prace mają charakter określenia stanu środowiska w stanie istniejącym i polegają na prowadzeniu obserwacji praktycznie bez ingerencji w teren. Działania te oparte są o wypracowane przez wiele lat dobre praktyki prowadzenia takich czynności, stosowane przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Podkreślenia wymaga także to, że nie mają one charakteru inwazyjnego, ingerującego w glebę, grunt, budynki czy powodujące jakiekolwiek naruszenie mienia właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego – dodaje Horała.

 

Ponadto Pełnomocnik Rządu ds. CPK udzielił Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisławowi Trociukowi szczegółowych informacji na temat realizowanego programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego realizację Portu Solidarność, budowę niemal 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg.

– Do tak dużego rozmiaru całej inwestycji dostosowany jest także rozmach czynności konsultacyjnych i informacyjnych, w których społeczności lokalne mają swoje szczególne miejsce. W procesie inwestycyjnym CPK nie tylko honorowane są wszelkie wymagane prawem wymogi dotyczące konsultacji społecznych na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, ale również prowadzone są dodatkowe – nie wymagane prawem – działania w tym zakresie – komentuje Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

 

Informacja prasowa CPK