Przewozy towarowe

PKP Cargo Connect przewiezie żywność do Chin

PKP CARGO CONNECT, spółka zależna PKP CARGO S.A., uzyskało możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin tranzytem przez Rosję. Jak podkreśla przewoźnik, transporty organizowane będą tak, by zachować rosyjskie restrykcje dot. embarga na import żywności z Polski i krajów Unii Europejskiej.

Stacją docelową dla polskich pociągów przewożących żywność będą Małaszewice – stanowiąze najważniejszą europejską bramę kolejową na Nowym Jedwabnym Szlaku. Stamtąd artykuły rozpoczną podróż do chińskiego miasta Xi’an. Szacowana długość przejazdu to 14 dni.

Trasa przejazdu pociągu zaplanowana została przez teren Rosji. Mimo że rosyjski rząd utrzymuje embargo na polską żywność, zgodził się na kontrolowany przewóz towarów przez swoje terytorium do Państwa Środka.

– Podczas przejazdu pociągu przez Rosję, na kontenery z żywnością będą zakładane plomby rosyjskiego systemu satelitarnego Glonass, które pozwalają tamtejszym organom nadzoru sanitarnego kontrolować tranzyt – informują przedstawiciele PKP CARGO.