Raport z Polski Wydarzenia

Funkcjonariusze SOK uczestniczyli w akcji “Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką”

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wzięli udział w akcji „Bezpiecznych wakacjach z Parą Prezydencką”, dedykowanej najmłodszym. Mundurowi edukowali dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po obszarze kolejowym oraz jak unikać zagrożeń.

Fot. Straż Ochrony Kolei

Wydarzenie zorganizowane zostało 11 czerwca w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Inicjatorem spotkania Pary Prezydenckiej z najmłodszymi obywatelami kraju był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Akcja odbyła się już po raz kolejny. Skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Ma na celu edukację, budowanie świadomości społecznej oraz zdolności do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przygotowali prelekcje i pogadanki, w których w przystępny sposób przedstawiali warunki bezpiecznego przemieszczania się po obszarze kolejowym. Mundurowi przypominali jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zarówno podczas podróży koleją, jak i zabaw w  niedalekiej odległości od obszaru kolejowego. Edukowali jak bezpiecznie poruszać się na wyznaczonych przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych. Przestrzegali również przed spędzaniem czasu wolnego w pobliżu torów czynnych, którymi często z ogromną prędkością przemieszczają się pociągi. Najmłodsi mogli pochwalić się zdobytą wiedzą w przygotowanych przez funkcjonariuszy SOK quizach, a w nagrodę otrzymywali drobne upominki z nadrukiem telefonu alarmowego do Straży Ochrony Kolei.

Funkcjonariusze umożliwili także najmłodszym obejrzenie sprzętu, który wykorzystują w codziennej pracy. Dzieci przymierzały hełmy, a także stawały się operatorami Mobilnego Centrum Monitoringu.

Niemałe zainteresowanie dzieci wzbudził  „ARO”- pies służbowy Straży Ochrony Kolei, który wraz ze swoim przewodnikiem  uczestniczył w spotkaniu prezentując swoje posłuszeństwo i elementy tresury.

„Wakacje z Parą Prezydencką” to nie jedyna akcja edukacyjna, w której aktywnie uczestniczą funkcjonariusze Straż Ochrony Kolei. Każdego roku przeprowadzają blisko 1 000 prelekcji w placówkach oświatowych spotykając się z około 50 000 dzieci i młodzieży, którym przekazują wiedzę o zasadach bezpieczeństwa na obszarze kolejowym.

Dodaj komentarz