Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Budżet programu Koleje Plus zwiększony do 11 mld zł

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Prezydent podpisał nowelizację ustawy, dzięki czemu zwiększy się budżet programu Kolej Plus. Kwota wzrośnie z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł.

Program Kolej Plus ma na celu przyczynienie się do rozwoju infrastruktury kolejowej. (fot. Polregio)
Program Kolej Plus ma na celu przyczynienie się do rozwoju infrastruktury kolejowej. (fot. Polregio)

Nowelizacja z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” została podpisana przez Andrzeja Dudę 7 lipca. Zawarto w niej treści odnośnie zwiększenia budżetu programu Kolej Plus.

Zwiększenie budżetu o dwukrotność

Pierwotnie zakładano, że wartość dofinansowania z budżetu państwa wyniesie 5,6 mld zł. Do 24 listopada 2021 r. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych znalazło się 47 z 96 projektów. Wstępnie opracowano je pod względem planistyczno-prognostycznym. Wartość wykonania tych 47 projektów była większa, niż ówczesny budżet – koszt szacowano na ok. 18 mld zł.

Sytuacja uległa zmianie 20 kwietnia. Podczas prezentacji projektów wybranych do zrealizowania w ramach programu Kolej Plus ogłoszono, że budżet będzie dwukrotnie wyższy. Do II etapu zakwalifikowało się 79 projektów, jednak część samorządów nie przeprowadziła studiów przygotowawczych z uwagi na wysoki koszt. Zakładano również, że szanse na zrealizowanie tych inwestycji są stosunkowo niskie, zważywszy na ówczesny budżet 5,6 mld zł. Finalnie dofinansowanych zostanie 34 projektów inwestycyjnych.

Zwiększenie budżetu programu Kolej Plus przyczyni się do realizacji inwestycji liniowych, czyli modernizacji lub budowy nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych.

Program Kolej Plus ma na celu przyczynienie się do rozwoju infrastruktury kolejowej. Jest skierowany głównie do jednostek samorządu terytorialnego i związków metropolitalnych, które chcą poprawić komunikację kolejową na swoim terenie, uwzględniając potrzeby mieszkańców. Priorytetem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe w miejscowościach, które liczą powyżej 10 tys. mieszkańców. Ponadto nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi, bądź takich, które mimo dostępu do kolei wymagają usprawnienia połączeń.

Program będzie realizowany do 2028 r.

Inne korzyści

Podpisana przez Andrzeja Dudę nowelizacja zakłada również, że kapitał zakładowy PKP PLK zostanie powiększony.

Według ustawy w danym roku kalendarzowym Minister Finansów będzie mógł przekazywać na rzecz PLK dodatkowe skarbowe papiery wartościowe. Projektodawcy uznali, że to rozwiązanie ułatwi reakcję na zwiększone zapotrzebowanie na środki niezbędne do realizacji inwestycji w poszczególnych latach.

Nowela zakłada również możliwość finansowania akcjami PLK zobowiązań podatkowych CIT.

Dodaj komentarz