Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Budżet programu Koleje Plus zwiększony do 11 mld zł

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Prezydent podpisał nowelizację ustawy, dzięki czemu zwiększy się budżet programu Kolej Plus. Kwota wzrośnie z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł.

Program Kolej Plus ma na celu przyczynienie się do rozwoju infrastruktury kolejowej. (fot. Polregio)
Program Kolej Plus ma na celu przyczynienie się do rozwoju infrastruktury kolejowej. (fot. Polregio)

Nowelizacja z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” została podpisana przez Andrzeja Dudę 7 lipca. Zawarto w niej treści odnośnie zwiększenia budżetu programu Kolej Plus.

Zwiększenie budżetu o dwukrotność

Pierwotnie zakładano, że wartość dofinansowania z budżetu państwa wyniesie 5,6 mld zł. Do 24 listopada 2021 r. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych znalazło się 47 z 96 projektów. Wstępnie opracowano je pod względem planistyczno-prognostycznym. Wartość wykonania tych 47 projektów była większa, niż ówczesny budżet – koszt szacowano na ok. 18 mld zł.