Personalia

Witold Marek Słowik mianowany Dyrektorem ds. operacyjnych PKP PLK

Witold Marek Słowik został powołany przez Radę Nadzorczą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. operacyjnych.

Rada Nadzorcza PKP PLK S.A. zebrała się w czwartek 27 sierpnia. Wyłonienie nowego członka Zarządu Spółki odbyło się w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wszczętego przez Radę Nadzorczą 14 sierpnia 2020 roku.

Witold Marek Słowik (ur. 8 sierpnia 1965 r. w Katowicach) – menadżer, samorządowiec, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, magister prawa. W latach 2015-2018 podsekretarz stanu Ministerstwie Rozwoju, w 2018 wybrany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Słowik jest także byłym prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dodaj komentarz