Analizy

Przegląd technologii C-V2X i DSRC oraz konsekwencje biznesowe związane z wdrożeniami systemów zarządzania pojazdami autonomicznymi

Rozwój motoryzacji związany jest poszukiwaniem rozwiązań ułatwiających prowadzenie pojazdów, zapewniających bezpieczeństwo, eliminujących zagrożenia. Wprowadzanie coraz nowszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań wynika z potrzeb klientów, ale także z innowacji wprowadzanych na rynku transportowym. Nie bez znaczenia są też decyzje podejmowane przez rządy czy organizacje międzynarodowe. Otwartą kwestią jest geneza takich zmian, oraz czy ich determinantem jest potrzeba klienta lub poszukiwanie przewagi konkurencyjnej przez producenta, wymagania prawne, i in. Pewnym jest natomiast, że z technologiami umożliwiającymi funkcjonowanie pojazdów drogowych w trybie autonomicznym wiąże się szereg konsekwencji biznesowych.

Niniejszy artykuł ma na celu analizę skutków biznesowych wynikających z wdrożenia technologii pojazdów autonomicznych. Zarysowuje on także dwie wiodące technologie ICT, które umożliwiają masowe wykorzystanie samochodów autonomicznych.