Aktualności Tramwaje

Za dwa lata ruszy budowa nowej linii tramwajowej w Gdańsku [MAPA]

Władze Gdańska zdecydowały o zwiększeniu budżetu na opracowanie projektu nowej trasy tramwajowej Nowej Politechnicznej, która połączy Piecki – Migowo z Wrzeszczem. Do ogłoszonego przetargu wpłynęły dwie oferty. Każda jednak przewyższała założenia finansowe miasta. Projekt trasy gotowy będzie za 2 lata.

Fot. Andrzej Otrębski / Wikimedia Commons

– Konsekwentnie stawiamy na rozwój linii tramwajowych w Gdańsku, a GPW to istotny element łączący taras górny i dolny naszego miasta – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Nie możemy odkładać jego realizacji. Samo przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami to około dwa lata, plus czas przeznaczony na budowę. Zamierzamy wystąpić o fundusze unijne na realizację tego projektu, tak jak to było w przypadku Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM). Mam nadzieję, że również z pełnym sukcesem.

 

Początkowo na powstanie projektu Nowej Politechnicznej zarezerwowano 1,6 mln zł. Władze Gdańska zdecydowały jednak, by kwotę tę zwiększyć. Kosztorys dwóch oferentow, którzy wzięli udział w przetargu znacznie przekraczał założoną przez miasto sumę:

  • Konsorcjum firm, lider: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA – 4 880 640 zł
  • Mosty Katowice SA – 8 188 000 zł

Aktualnie trwa analiza przedłożonych wniosków przetargowych. Następnie biuro projektowe, które zaproponowało najkorzystniejszą cenę, zostanie wezwane do uzupełnienia dokumentów. Dopiero po ich weryfikacji ogłoszona zostanie informacja o wyborze oferty.

Nowa Politechniczna – nowa trasa tramwajowa, która połączy Gdańsk Południe z Gdańskiem Wrzeszczem zepnie górny taras miasta z dolnym. Trasa poprowadzona zostanie częściowo nowym śladem, częściowo przez drogi już istniejące. Te jednak zostaną przebudowane i dostosowane do wymogów torowiska.

Nowa Politechniczna będzie linią dwutorową, rozpocznie się od skrzyżowania Jaśkowa Dolina z ul. Rakoczego i pobiegnie dalej ulicami Jaśkowa Dolina i Wileńską. Projekt uwzględni poprowadzenie tramwaju 350-metrowym tunelem wzdłuż ul. Wileńskiej, w okolicy ul. Migowskiej i Morenowej. Według założeń koncepcyjnych, tramwaj ma biec dalej obok ul. Sobieskiego i nieistniejącą jeszcze ul. Nową Politechniczną. W al. Grunwaldzką tramwaj ma włączyć się z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Projektant ma uwzględnić możliwość etapowania inwestycji.

W ramach inwestycji zmieni się układ drogowy, powstaną także nowe ścieżki rowerowe. Dokumentacja zawierać będzie m.in. przebudowę Jaśkowej Doliny czy ul. Wileńskiej.

Dokumentacja ma być gotowa do końca 2022 r. 

Projekt Nowej Politechnicznej powstanie na podstawie koncepcji przygotowanej przez spółkę Mosty Katowice. Według umowy projektanci tej firmy mieli również opracować dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji umowa ze spółką została rozwiązana, w związku z czym konieczne było ogłoszenie nowego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Źródło: gdansk.pl