Analizy Pasażer

Frekwencja w pociągach pasażerskich niższa, niż we wrześniu

Pandemia wciąż oddziałuje na frekwencję w pociągach pasażerskich. W październiku wpływ ten był bardziej znaczący, niż we wrześniu. Na pokład wsiadło łącznie 18,5 mln osób – o ponad 14 proc. mniej, niż miesiąc wcześniej.

Po wzroście liczby pasażerów między majem a wrześniem, w październiku znów widoczny był spadek liczby pasażerów. Kolej wybrało 18,5 mln osób – o 12,7 mln (40,5proc.) mniej niż rok wcześniej. W porównaniu do września 2020 r. ta liczba spadła o 3 mln podróżnych (14,2proc.).

Łączna liczba pasażerów w ciągu dziesięciu miesięcy 2020 r. wyniosła 183,4 mln. To ponad o 1/3 mniej niż za ten sam okres w roku 2019. Praca przewozowa wyniosła 11,2 mld pasażerokilometrów (spadek o blisko 40proc.), natomiast praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 131,6 mln kilometrów (spadek o 7proc.). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 61 km. Rok wcześniej odległość ta wynosiła blisko 67 km.

– Październik to kolejny miesiąc, w którym niestety na wynik w przewozach pasażerskich   ogromny wpływ miała epidemia koronawirusa. Po kilku miesiącach powolnych wzrostów liczby pasażerów znów odnotowano spadek – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.