Tramwaje

Dęby nie wstrzymają już prac na wrocławskim torowisku

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne wzdłuż torowiska na ul. Olszewskiego pozwoli zachować rosnące tuż obok dęby. Jak pisaliśmy wcześniej, drzewa – a konkretniej rozrastające się korzenie, okazały się sporym wyzwaniem dla drogowców.

Projekt nowej konstrukcji torowiska zaakceptowany został przez wszystkie wymagane instytucje, w tym przez Zarząd Zieleni Miejskiej i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca wrócił dziś na plac budowy, a MPK, traktując tę inwestycję priorytetowo, wprowadziło ponadstandardowe rozwiązania i procedury.

Prace na 3,5 km odcinku trasy tramwajowej od byłejzajezdni Dąbie aż do pętli na Biskupinie potrwają do 90 dni, a to oznacza, że torowisko zostanie oddane do użytku najpóźniej 28 lutego 2021 roku.

– Liczymy jednak, że uda się ten graniczny termin przyspieszyć – mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. – Należy jednak pamiętać, że praca w okresie zimowym niesie za sobą wiele trudności i ryzyk realizacyjnych, niezależnych od inwestora i wykonawcy. W przypadku intensywnych opadów i mrozów niektóre prace się wydłużają.

 

Specjalny nadzór MPK/inwestora

Przewoźnik traktuje tę inwestycję priorytetowo, dlatego wprowadza ponadstandardowe rozwiązania      i procedury. Prace wykonawcy będą pod stałym nadzorem MPK. Spółka zatrudniła dodatkowego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inspektora nadzoru dendrologicznego, którzy specjalizują się w inwestycjach prowadzonych na terenach objętych nadzorem konserwatorskim i posiadają wymagane doświadczenie. Ich zadaniem będzie stała kontrola sposobu prowadzonych robót budowlanych i zapewnienie ich realizacji zgodnie z uzgodnieniami i decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Na początek prace przygotowawcze

Czytaj dalej >