Tramwaje

Dęby nie wstrzymają już prac na wrocławskim torowisku

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne wzdłuż torowiska na ul. Olszewskiego pozwoli zachować rosnące tuż obok dęby. Jak pisaliśmy wcześniej, drzewa – a konkretniej rozrastające się korzenie, okazały się sporym wyzwaniem dla drogowców.

Projekt nowej konstrukcji torowiska zaakceptowany został przez wszystkie wymagane instytucje, w tym przez Zarząd Zieleni Miejskiej i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca wrócił dziś na plac budowy, a MPK, traktując tę inwestycję priorytetowo, wprowadziło ponadstandardowe rozwiązania i procedury.

Prace na 3,5 km odcinku trasy tramwajowej od byłejzajezdni Dąbie aż do pętli na Biskupinie potrwają do 90 dni, a to oznacza, że torowisko zostanie oddane do użytku najpóźniej 28 lutego 2021 roku.

– Liczymy jednak, że uda się ten graniczny termin przyspieszyć – mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. – Należy jednak pamiętać, że praca w okresie zimowym niesie za sobą wiele trudności i ryzyk realizacyjnych, niezależnych od inwestora i wykonawcy. W przypadku intensywnych opadów i mrozów niektóre prace się wydłużają.

 

Specjalny nadzór MPK/inwestora

Przewoźnik traktuje tę inwestycję priorytetowo, dlatego wprowadza ponadstandardowe rozwiązania      i procedury. Prace wykonawcy będą pod stałym nadzorem MPK. Spółka zatrudniła dodatkowego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inspektora nadzoru dendrologicznego, którzy specjalizują się w inwestycjach prowadzonych na terenach objętych nadzorem konserwatorskim i posiadają wymagane doświadczenie. Ich zadaniem będzie stała kontrola sposobu prowadzonych robót budowlanych i zapewnienie ich realizacji zgodnie z uzgodnieniami i decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Na początek prace przygotowawcze

W pierwszych dniach wykonawca zajmie się tzw. pracami przygotowawczymi. Co to oznacza? M.in. usunięcie posuszu z drzew oraz przeprowadzenie czynności pielęgnacyjnych i ręczne odkopanie wszystkich korzeni. Należy pamiętać, że nowy, uzgodniony projekt zakłada możliwość stosowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych w zależności od rzeczywistego położenia korzeni. Wykonawca zacznie także wprowadzać rozwiązania ujęte w Projekcie Ochrony Drzew. W tym samym czasie jeden z wykonawców na polecenie Zarządu Zieleni Miejskiej przeprowadzi tzw. redukcję/pielęgnację koron kilku drzew.

Prace budowlane – od 5 grudnia

W sobotę 5 grudnia wykonawca przystąpi już do prac budowlanych, na które składają się wykonanie konstrukcji torowiska tramwajowego wg nowych uzgodnionych rozwiązań projektowych, odwodnienia poprzez zastosowanie drenażu francuskiego oraz wykonanie sieci trakcyjnej i przejazdów w miejscach kolizji z istniejącym układem drogowym.

Dęby opóźnią prace modernizacyjne na wrocławskim torowisku

Zielone torowisko musi poczekać

Przygotowanie nowego projektu w tak trudnych warunkach wynikających z bliskiego sąsiedztwa zabytkowych dębów było nie lada wyzwaniem i wymagało wypracowania kompromisu pomiędzy wymogami technicznymi a środowiskowymi. Jednym z jego efektów jest konieczność powtórnego podbicia całego torowiska i uzupełnienia tłucznia 6 miesięcy po zakończeniu robót budowlanych, co będzie się wiązać z okresowym jego zamknięciem.

Dodaj komentarz