Przewozy towarowe

PKP Cargo z nowymi kontraktami na przewóz węgla dla Grupy ENEA

PKP CARGO S.A. podpisało pięć umów dotyczących przewozów węgla kamiennego z LW Bogdanka do Grupy ENEA. Trzy kontrakty sygnowano z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., dwa – z ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wartość podpisanych umów to ponad 150 mln zł.

Szacowana wartość kontraktów podpisanych z ENEA Wytwarzanie wynosi prawie 116 mln złotych.

– Oferta złożona przez PKP CARGO została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie wszystkich trzech części zamówienia i w efekcie w okresie 18 miesięcy, od 1 lipca 2021 r. – informują przedstawiciele spółki. – PKP CARGO dostarczy łącznie transportem kolejowym około 9,0 mln ton węgla kamiennego. To kolejny kontrakt pozyskany przez PKP CARGO na dostawy węgla do elektrowni w Kozienicach. Od lipca zeszłego roku Spółka realizuje również przewozy ze śląskich kopalń do tego odbiorcy.

 

Dodatkowo PKP CARGO podpisało dwie kolejne już w tym roku umowy na przewozy węgla do elektrowni Grupy ENEA w Połańcu, tym razem na przewozy z LW Bogdanki. Realizacja transportów będzie obejmowała około 1,7 mln ton węgla w okresie od lipca 2021 roku do grudnia 2022 roku. Szacowana wartość kontraktu to około 37 mln zł. Wraz z podpisanymi wcześniej zamówieniami PKP CARGO dostarczy do Elektrowni Połaniec 3,2 mln ton węgla z LW Bogdanka i kopalń śląskich.

Przewozy realizowane będą z LW Bogdanka (stacja Jaszczów) do ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych oraz ENEA Elektrownia Połaniec w Połańcu w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej. Zawarte kontrakty są kontynuacją wieloletniej współpracy PKP CARGO i Grupy ENEA.

Dodaj komentarz