Wywiady

Rok intensywnych zmian

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel opowiedział nam o aktualizacji KPK, nowych przetargach, sposobach na wspieranie wykonawców i planach zarządu na nowy rok.

Raport Kolejowy: Koniec roku to zawsze czas podsumowań. Jak ocenia Pan ostatni rok działalności PLK? Co ważnego udało się zrobić?

Ireneusz Merchel: Ostatni rok działalności PLK był rokiem intensywnych zmian, związanych z poprawą funkcjonowania struktury organizacyjnej, a przede wszystkim wdrożenia programu inwestycyjnego na lata 2014–2020. Używam tu zwrotu „2014”, kiedy powinniśmy być już w trzecim roku funkcjonowania Krajowego Programu Kolejowego (KPK) i jego realizacji. Niestety, ze względu na wcześniejsze opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności projektów, dopiero rok 2016 jest pierwszym rokiem, w którym weszliśmy w realizację projektów z nowej perspektywy. Czyli mamy dwu-, trzyletni okres opóźnienia, ale przejrzeliśmy wszystkie projekty i ustaliliśmy nowe harmonogramy realizacyjne. Krajowy Program Kolejowy to jest realizacja 67 mld zł.

RK: Jak przebiega realizacja zaktualizowanego Krajowego Programu Kolejowego? Jakie i ile przetargów zostało już ogłoszonych? Jakie ruszą w nowym roku?

IM: Inwestycje PLK znacząco przyspieszyły. Wartość nowych przetargów na modernizację linii kolejowych w Polsce, ogłoszonych w pierwszych dwóch latach programu inwestycyjnego (2015–2016), wzrosła do 27 mld zł (z planowanych 25 mld zł), co stanowi 40 proc. realizacji KPK. W 2016 roku ogłosiliśmy przetargi na kwotę ok. 10 mld zł. W 2017 roku będziemy kontynuować realizację programu inwestycyjnego. Spółka planuje ogłosić postępowania na kwotę ok. 12 mld zł. W końcu 2017 roku łączna kwota ogłoszonych przetargów będzie wynosić od 60 do 70 proc. wartości Krajowego Programu Kolejowego.

RK: Gdzie trafią oszczędności, które zostaną uzyskane na przetargach?

IM: Ujęliśmy w Krajowym Programie Kolejowym 67 mld zł w projektach na liście podstawowej, ale mamy prawie 30 mld zł na tzw. liście rezerwowej. W tej chwili przygotowujemy kilkanaście studiów wykonalności oraz przystępujemy do opracowania projektów na studia, które mamy już w etapie końcowym. W ciągu najbliższych dwóch lat chcemy mieć przygotowane projekty rezerwowe, które wdrożymy w momencie uzyskania oszczędności, a będzie to realne do określenia w połowie bieżącego roku.
Krajowy Program Kolejowy na pewno co roku będzie modyfikowany i będą wprowadzane nowe projekty, sukcesywnie przez nas przygotowywane. Na pewno zdążymy z ich przygotowaniem w bieżącej perspektywie.
RK: Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk powołał Radę Ekspertów, której zadaniem jest optymalizacja procesu inwestycyjnego. Jak wyobraża Pan sobie funkcjonowanie Rady? W jaki sposób można usprawnić inwestycje?

IM: Rada Ekspertów Kolejowych została powołana podobnie do Rady Ekspertów przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast warto tu zwrócić uwagę, że w Radzie Ekspertów znaleźli się przedstawiciele ministerstwa, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wykonawców, producentów czy przewoźników, ale również niezależni eksperci. To szerokie gremium pozwoli na wypracowywanie rozwiązań i opiniowanie. Zadaniem Rady nie jest wypracowywanie nowych zasad, natomiast opiniowanie już istniejących i wnoszenie pod obrady tematów do realizacji. Uważam, że jest to ważny zespół doradczy. Założenie jest takie, że posiedzenia będą odbywały się cyklicznie co miesiąc. Zaplanowano już prace na najbliższy rok. Mam nadzieję, że działania Rady – zgodnie z głównym jej celem – pozwolą
usprawnić proces inwestycyjny.

Dodaj komentarz