Wywiady

Rok intensywnych zmian

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel opowiedział nam o aktualizacji KPK, nowych przetargach, sposobach na wspieranie wykonawców i planach zarządu na nowy rok.

Raport Kolejowy: Koniec roku to zawsze czas podsumowań. Jak ocenia Pan ostatni rok działalności PLK? Co ważnego udało się zrobić?

Ireneusz Merchel: Ostatni rok działalności PLK był rokiem intensywnych zmian, związanych z poprawą funkcjonowania struktury organizacyjnej, a przede wszystkim wdrożenia programu inwestycyjnego na lata 2014–2020. Używam tu zwrotu „2014”, kiedy powinniśmy być już w trzecim roku funkcjonowania Krajowego Programu Kolejowego (KPK) i jego realizacji. Niestety, ze względu na wcześniejsze opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności projektów, dopiero rok 2016 jest pierwszym rokiem, w którym weszliśmy w realizację projektów z nowej perspektywy. Czyli mamy dwu-, trzyletni okres opóźnienia, ale przejrzeliśmy wszystkie projekty i ustaliliśmy nowe harmonogramy realizacyjne. Krajowy Program Kolejowy to jest realizacja 67 mld zł.

RK: Jak przebiega realizacja zaktualizowanego Krajowego Programu Kolejowego? Jakie i ile przetargów zostało już ogłoszonych? Jakie ruszą w nowym roku?

IM: Inwestycje PLK znacząco przyspieszyły. Wartość nowych przetargów na modernizację linii kolejowych w Polsce, ogłoszonych w pierwszych dwóch latach programu inwestycyjnego (2015–2016), wzrosła do 27 mld zł (z planowanych 25 mld zł), co stanowi 40 proc. realizacji KPK. W 2016 roku ogłosiliśmy przetargi na kwotę ok. 10 mld zł. W 2017 roku będziemy kontynuować realizację programu inwestycyjnego. Spółka planuje ogłosić postępowania na kwotę ok. 12 mld zł. W końcu 2017 roku łączna kwota ogłoszonych przetargów będzie wynosić od 60 do 70 proc. wartości Krajowego Programu Kolejowego.