Wywiady

R. Bruski: Atrakcyjność komunikacji publicznej w Bydgoszczy wzrasta

Prace budowlane są na zaawansowanym etapie i toczą się w powstałym wykopie. Jego zadaniem jest zniwelowanie różnicy wysokości pomiędzy dwoma rondami, która wynosi 24 metry. 

Pochylenie podłużne toru tramwajowego nie powinno być większe niż 5% na szlaku, jeśli przewidywany tabor ma odpowiednie właściwości trakcyjne. Tymczasem, rondo Bernardyńskie położone jest na wysokości około 43 metrów nad poziomem morza, a Kujawskie na poziomie 67 metrów. Różnica terenu przekracza dopuszczalną wartość, na jednym odcinku nawet o ponad 6%. Dla poprowadzenia linii tramwajowej konieczne jest obniżenie wyższego ronda o około 2 metry. W tym celu powstał wykop, który pozwoli na bezpieczne nachylenie torowiska, pomiędzy dwoma dwupasmowymi jezdniami położonymi wyżej. 

Odpowiednie zabezpieczenie wykopu wymaga budowy murów oporowych.  Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są od strony ronda Bernardyńskiego. Przestrzeń między żelbetowymi palami jest dodatkowo zbrojona, zalewana betonem, przy użyciu płyt dociskowych formowane są docelowe ściany.