Wywiady

Odpowiadamy na potrzeby przewoźników i pasażerów

O funkcjonowaniu Polskiego Taboru Szynowego, modernizacji „Feniksów” i wyzwaniach na przyszłość rozmawialiśmy z prezesem Adamem Laskowskim.

Raport Kolejowy: Na początku gratulujemy objęcia funkcji prezesa Polskiego Taboru Szynowego. Czy zdążył się Pan już zadomowić na nowym stanowisku?

Adam Laskowski: Dziękuję! Myślę, że tak, tym bardziej, iż Polski Tabor Szynowy jako spółka kolejowa w grupie ARP SA od dawna była obiektem mojego zainteresowania, co znacznie ułatwiło mi proces aklimatyzacji.

RK: Czy planuje Pan jakieś zmiany w funkcjonowaniu spółki?

AL: Moim zamiarem jest osiągniecie celów strategicznych postawionych przez właściciela. Z dokonanych analiz i obserwacji wynika, że od zmiany funkcjonowania spółki ważniejsza jest intensyfikacja prac nad kluczowym projektem, czyli jak najszybszym wprowadzeniem na rynek popularnych już „Feniksów”.

RK: Polski Tabor Szynowy wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Jak wygląda współpraca z ARP? Jakie jest miejsce i rola Polskiego Taboru Szynowego w ramach Grupy Kapitałowej ARP?

AL: współpraca z ARP SA wygląda bardzo dobrze, a moja dotychczasowa funkcja, tj. Dyrektor Biura Administracji i Zakupów ARP, jeszcze tę współpracę poprawi. Rola PTS w ramach grupy ARP jest o tyle kluczowa, iż branża kolejowa stanowi spore wyzwanie nie tylko dla ARP, ale też całej krajowej gospodarki, zatem chcemy wnieść do jej dalszego wzrostu także swój akcent. Mamy do zaoferowania ciekawy produkt, który może przynieść korzyści finansowe przewoźnikom, a także komfort jazdy pasażerom.