Wywiady

Ruszamy z nowymi projektami

Z Markiem Chibowskim, prezesem Xcity Investment, rozmawialiśmy o specyfice działania spółki, jej zadaniach, realizowanych inwestycjach, wyzwaniach i puli nowych projektów.

Raport Kolejowy: Zbliża się półrocze Pańskiej prezesury. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan kondycję spółki? Z realizacji jakich projektów jest Pan szczególnie zadowolony?

Marek Chibowski: Pół roku dla branży nieruchomości to stosunkowo krótki okres. Procesy inwestycyjne od zapoczątkowania projektu do wyjścia z inwestycji liczy się w latach. Dlatego wolałbym skupić się na przyszłości. Patrząc na spółkę bardzo wysoko oceniam wiedzę i doświadczenie zespołu – to na pewno stanowi ogromną wartość firmy. Wkrótce ruszamy z nowymi projektami, będzie o nas słychać. Składamy nowe wnioski dotyczące uruchomienia projektów do PKP S.A., mamy już zgody na realizację części z nich. Oczywiście od takiej zgody musi jeszcze minąć dużo czasu zanim rozpocznie się faktyczna budowa: musimy przeprowadzić postępowanie na wybór współinwestora, dokonać z wybranym podmiotem szeregu uzgodnień, podpisać umowę inwestycyjną, a potem wspólnie z partnerem przejść przez całą procedurę administracyjną związaną z przygotowaniem inwestycji.

RK: Co wyróżnia Xcity Investment na tle innych podmiotów działających na rynku deweloperski?

MCh: Wyróżnia nas formuła działania. Za pośrednictwem PKP S.A. mamy dostęp do dużej liczby nieruchomości, często znajdują się one w samych centrach miast w bezpośrednim sąsiedztwie dworców kolejowych. Są to więc bardzo atrakcyjne lokalizacje. Analizujemy te tereny, a jeśli uznamy, że któryś ma potencjał, przyglądamy się szczegółom – dokonujemy analizy otoczenia, potencjału rynku, chłonności, etc. Dopiero kiedy stwierdzimy, że projekt dobrze rokuje, występujemy do PKP S.A. o zgodę na jego uruchomienie i, gdy ją otrzymamy, rozpoczynamy stosowną procedurę, która prowadzi do wyboru współinwestora. To długotrwały proces, często analizujemy oferty wielu inwestorów. Wybieramy taką ofertę, która w naszej ocenie zapewnia największą wartość dodaną, maksymalizację przychodu dla PKP S.A., a równocześnie daje największą gwarancję, że zostanie zrealizowana w takim zakresie, na jaki umówiły się strony. Chcemy być także podmiotem, który jest społecznie odpowiedzialny. Stąd pomysł realizowania warsztatów urbanistycznych. Staramy się, aby nasze projekty nie tylko spełniały cele biznesowe, ale także stanowiły wartość dodaną dla miast, w których są realizowane, a także dla ich mieszkańców.