Wywiady

Ruszamy z nowymi projektami

Z Markiem Chibowskim, prezesem Xcity Investment, rozmawialiśmy o specyfice działania spółki, jej zadaniach, realizowanych inwestycjach, wyzwaniach i puli nowych projektów.

Raport Kolejowy: Zbliża się półrocze Pańskiej prezesury. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan kondycję spółki? Z realizacji jakich projektów jest Pan szczególnie zadowolony?

Marek Chibowski: Pół roku dla branży nieruchomości to stosunkowo krótki okres. Procesy inwestycyjne od zapoczątkowania projektu do wyjścia z inwestycji liczy się w latach. Dlatego wolałbym skupić się na przyszłości. Patrząc na spółkę bardzo wysoko oceniam wiedzę i doświadczenie zespołu – to na pewno stanowi ogromną wartość firmy. Wkrótce ruszamy z nowymi projektami, będzie o nas słychać. Składamy nowe wnioski dotyczące uruchomienia projektów do PKP S.A., mamy już zgody na realizację części z nich. Oczywiście od takiej zgody musi jeszcze minąć dużo czasu zanim rozpocznie się faktyczna budowa: musimy przeprowadzić postępowanie na wybór współinwestora, dokonać z wybranym podmiotem szeregu uzgodnień, podpisać umowę inwestycyjną, a potem wspólnie z partnerem przejść przez całą procedurę administracyjną związaną z przygotowaniem inwestycji.