Wywiady

POLREGIO to nie jest zabieg marketingowy

Prezes Krzysztof Zgorzelski wyjaśnia przyczyny pojawienia się marki POLREGIO, a także plany, jakie ma Spółka w najbliższych miesiącach.

Raport Kolejowy: Panie Prezesie, marka POLREGIO – dlaczego powstała i jaki jest jej odbiór wśród pracowników Spółki i pasażerów?

Krzysztof Zgorzelski: Marka POLREGIO została wprowadzona pod koniec ubiegłego roku. Ten zabieg nie jest, jak to często bywa w tego typu przypadkach, jedynie zabiegiem marketingowym, mającym na celu zwrócenie uwagi na firmę, odświeżenie jej wizerunku. Nowa nazwa i logo wpisują się i są częścią realizowanego w Przewozach Regionalnych Planu Restrukturyzacji. Trzeba dodać, że nie pierwszego stworzonego w ponad 15-letniej historii Spółki, ale jak dotąd jedynego skutecznie wprowadzanego w życie. W zeszłym roku, po raz pierwszy w swojej kilkunastoletniej historii, Spółka osiągnęła dodatni wynik na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Prowadzimy modernizację taboru na skalę, która nigdy wcześniej nie miała w PR miejsca. Stąd też wprowadzenie marki POLREGIO to coś więcej, niż tylko zmiana nazwy i logo. Zmiana ma na celu zakomunikowanie pasażerom nowego rozdziału, nowego otwarcia największego pasażerskiego przewoźnika kolejowego w Polsce i wpisuje się w nasze hasło: „budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje”.