Wywiady

Zastosowanie systemu LASCA

Raport Kolejowy rozmawiał z Piotrem Boguckim, o produktach firmy Bogucki Engineering przeznaczonych dla kolei.

Wasza firma posiada wieloletnią, w zasadzie powstała w 1953 roku, historię. Przeszliście przez wiele momentów istotnych w historii Polski. Co zatem było i jest podstawą, że niezależnie od sytuacji rynkowej pracujcie z sukcesami?

Rzetelna wiedza inżynierska przekazywana przez pokolenia. Mój pradziadek przed II wojną światową był pracownikiem prof. Groszkowskiego i technikiem przy uruchomieniu pierwszej polskiej telewizji.
Od lat pięćdziesiątych produkował silniki i aparaty elektryczne, podobnie jak mój dziadek i ojciec. Zawsze specjalne, na najwyższym poziomie. Koniec epoki RWPG skutkował końcem tej działalności i początkiem pracy inżynierskiej we wdrożeniach przemysłowych. Prócz wiedzy, pasja i zaangażowanie całego zespołu składają się na końcowy sukces.

Trzeba przyznać, że rynek kolejowy nie jest łatwym. Jakie są najważniejsze obszary Waszej współpracy z rynkiem?

Poszukiwanie potrzebnych, nowatorskich rozwiązań technicznych do prefabrykacji szyn w zgrzewalniach, utrzymania szlaku kolejowego i do diagnostyki pomiarowej taboru i infrastruktury.

A co z waszej oferty uważacie za najciekawszy pomysł dla rynku kolejowego?

Obecnie pilną potrzebą jest zastosowanie systemu LASCA – zaawansowanego systemu kontroli jazdy pociągu. Wadliwy tabor szybko niszczy właśnie wyremontowane odcinki torów. Ten system umożliwia szybką diagnostykę nacisków wszystkich kół pojazdu szynowego, liczy osie a poza tym, wykrywa różne uszkodzenia kół, wskazując ich miejsca działające niszcząco na tory.

MD