Aktualności

Kabina malarsko-suszarnicza dla taboru szynowego

Dynamiczny rozwój jakościowy infrastruktury szynowej, zakupy nowoczesnego taboru, rozbudowa zaplecza, nowych hal serwisowych, inwestycje w wydajny sprzęt obsługowy, zmieniają obraz krajowej bazy naprawczej w sposób skokowy. Efekt ten ma również swoje odzwierciedlenie w dziedzinie nakładania nowych powłok lakierniczych i dekoracyjnych.

rozwój wymagań technologicznych oraz rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, a przede wszystkim wysoko postawiona poprzeczka warunków komfortowej i bezpiecznej pracy rzutują w sposób zdecydowany na to, w jakich warunkach ma być prowadzone malowanie pojazdów szynowych, lokomotyw, wagonów, członów zespołów trakcyjnych oraz ich części i galanterii. W świetle obowiązującego stanu prawnego w kraju – czynności aplikacyjne materiałów malarskich na powierzchnie pojazdów muszą odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu z wymuszonym systemem wentylacji technologicznej zapewniającym bezpieczne warunki pracy pod kątem wyeliminowania warunków zagrożenia wybuchowego, oraz zapewnić wymagane temperatury pracy niezależnie od temperatury otoczenia za pomocą odpowiedniego poziomu automatyki kontrolnej. Pomieszczenie w którym zamierzamy malować tabor musi zapewniać także odpowiedni poziom oświetlenia, czystości powietrza, oraz być wyposażone w bezpieczne urządzenia podnośnikowe – podesty mobilne 3D, umożliwiające obsłudze dostęp do każdej części malowanego taboru.

Takim urządzeniem jest SPECJALISTYCZNA,
WIELKOGABARYTOWA KABINA MALARSKO – SUSZARNICZA
dla pojazdów szynowych.

Kabina malarsko – suszarnicza jest urządzeniem umożliwiającym w bezpieczny sposób nakładanie nowych, wielowarstwowych powłok malarskich na pojazdach szynowych, w profesjonalny sposób, zarówno dla produkcyjnego, jak i renowacyjnego charakteru pracy.
Głównymi cechami wyróżniającymi takiej kabiny są wymiary jej przestrzeni roboczej, najczęściej jest to szerokość 6 m, wysokość minimum 6 m oraz długość 24-36m. W takiej zamkniętej przestrzeni zapewniona jest wymuszona wentylacja nawiewno – wywiewna, ukierunkowana pionowo (czasami, w specyfice działalności renowacyjnej poziomo) osiągająca wartość prędkości strumienia powietrza powyżej 0,30 m/s, natężenia oświetlenia powyżej 1200 Lux oraz zdolność do uzyskiwania temperatury suszenia na poziomie minimum 60 stopni C.

MD