Raport z Polski Wydarzenia

Funkcjonariusze SOK i ITD razem na rzecz bezpiecznej kolei

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei i Inspekcja Transportu Drogowego podpisały porozumienie o współpracy na obszarach kolejowych. Działania realizowane będą nie tylko na szczeblu centralnym. Obejmą także Komendy Regionalne SOK.

Podpisanie porozumienia między SOK a ITD (fot. nadesłane)
Podpisanie porozumienia między SOK a ITD (fot. nadesłane)

Współpraca polegać będzie na zapewnieniu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym. Ponadto, podjęte działania mają zapobiegać naruszeniom przepisów transportu drogowego. Mundurowi oraz pracownicy ITD wymienią się informacjami oraz doświadczeniami zdobytymi w trakcie pracy.

Podczas uroczystej inauguracji współpracy służby reprezentowane były przez dr. inż. Józefa Hałyk, Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei oraz dr inż. Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Od teraz SOK i ITD prowadzić będą wspólne działania kontrolne,
w szczególności w zakresie stosowania przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych oraz realizowania intermodalnych przewozów ładunków. Mundurowi będą razem uczestniczyli w kampaniach edukacyjnych, społecznych, a także tych
o charakterze prewencyjnym. Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwa będzie także organizacja wspólnych konferencji, warsztatów, debat, jak również specjalistycznych szkoleń, m.in. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
na obszarach kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowo-drogowych. Wzajemna wymiana informacji oraz zgromadzonych na przestrzeni lat doświadczeń będzie miała istotne znaczenie dla zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa publicznego.

Warto podkreślić, że rozpoczęta współpraca będzie realizowana nie tylko
na szczeblu centralnym, ale swoim zasięgiem obejmie także Komendy Regionalne Straży Ochrony Kolei oraz Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego.

Dodaj komentarz