Wywiady

Nowy rok zapowiada się ambitnie

Prezes Dariusz Grajda podsumował dla „Raportu Kolejowego” pierwsze półrocze działań Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych, opowiedział o inicjatywie Wspólnego Biletu Samorządowego i przedstawił plany na przyszłość.

Raport Kolejowy: Porozumienie zrzeszające samorządowych przewoźników kolejowych zostało podpisane w czerwcu 2016 roku. Mija półtora roku, czas więc na pierwsze podsumowania. Co udało się osiągnąć? Jakie są najważniejsze akcje podjęte przez Związek?

Dariusz Grajda: Związek Samorządowych Pracodawców Kolejowych powstał w czerwcu 2016 r. Najważniejszym osiągnieciem Związku w pierwszym okresie działalności jest bez wątpienia wprowadzenie na rynek nowej oferty – Wspólnego Biletu Samorządowego. Ponadto zostało zorganizowanych kilka merytorycznych paneli, nie tylko z udziałem kadry zarządzającej, ale również z udziałem osób, które na co dzień pracują czy to przy eksploatacji taboru, czy w pionie obsługi klienta. Odbyły się także spotkania komórek odpowiedzialnych za budowanie rozkładu jazdy. Oprócz tego podczas tegorocznej edycji międzynarodowych targów Trako zorganizowaliśmy konferencję na temat roli kolei samorządowych w obsłudze pasażerów. Jak widać, tematyka omawianych zagadnień była bardzo obszerna. Uzgodniliśmy także, że kolejnym przedsięwzięciem Związku będzie budowanie wspólnych standardów obsługi podróżnego we wszystkich kolejowych spółkach samorządowych.