Wywiady

Ireneusz Merchel: Europejski Rok Kolei to okazja do debaty [WYWIAD]

O Europejskim Roku Kolei, Europejskim Zielonym Ładzie oraz kończącej się perspektywie finansowej mówi nam Ireneusz Merchel, prezesem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rok 2021 to Rok Kolei. Co to oznacza dla Polskich Linii Kolejowych? 

Unia Europejska ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei”, aby promować kolej jako bezpieczny i zrównoważony środek transportu. Założenia te wpisują się w działania Polskich Linii Kolejowych, tj. wzmacniania ekologicznego, bezpiecznego i zrównoważonego charakteru transportu kolejowego. 

Dla naszej spółki Europejski Rok Kolei to także okazja do debaty na temat rozwoju i przyszłości kolei w Polsce. Obecnie we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury przygotowujemy nowy program wieloletni na lata 2021 – 2027. Podstawowym założeniem tego programu jest kontynuacja kierunku wyznaczonego przez obecny Krajowy Program Kolejowy, np.  w aspekcie dostosowania infrastruktury do wymagań sieci bazowej towarowej TEN-T dla przewozów towarowych, które są najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Dotyczy to m.in. kursowania pociągów towarowych o długości min. 740 m przy zachowaniu nacisków 221 kN/oś, pełna elektryfikacja poszczególnych linii kolejowych wchodzących w skład korytarzy sieci bazowej TEN-T, dostosowanie infrastruktury do kursowania pociągów towarowych z prędkością 100 km/h, a także wdrożenie systemu ERTMS/ETCS. 

Ponadto w ramach nowej pespektywy UE planowane są również projekty mające na celu zwiększenie roli kolei w aglomeracjach i sprawności przewozów m.in. przez rozbudowę i separacje tras dalekobieżnych i aglomeracyjnych. 

Planowane są także inwestycje, których celem jest połączenie głównych ośrodków miejskich zmodernizowanymi liniami kolejowymi i dalsze podwyższanie prędkości, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdów pomiędzy poszczególnymi miastami. 

Działania PLK wpisują się także w ideę Europejskiego Zielonego Ładu?

Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie kolejowym jest jednym
z wyzwań stawianych całemu sektorowi kolejnictwa, w tym także zarządcy sieci kolejowej, którym są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Wychodząc naprzeciw proekologicznym trendom Spółka realizuje „Program poprawy efektywności energetycznej. Ma on na celu ograniczanie oddziaływania kolei na środowisko, poprawę efektywności energetycznej kolei oraz zmniejszenie emisji CO2 – co jednocześnie wpisuje się w ideę Zielonego Ładu. Dzięki temu chcemy zwiększać udział kolei w przewozach pasażerskich jako najbardziej ekologicznego środka transportu. 

Warto dodać, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpiły do wspólnej inicjatywy branży kolejowej – Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Wspólnym celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 TWh w perspektywie do 2030 r. Pozwoli to na redukcję emisji CO2 o ponad 1 000 000 ton. 

Od kliku lat realizujemy te działania w wielu obszarach. Do zmniejszenia zużycia i kosztów energii, w ramach bieżącej działalności i prowadzonych inwestycji, na peronach, przejazdach, w przejściach montowane jest oświetlenie LED. Zapewnia oszczędność energii i redukcję emisji CO2. Ponadto wykorzystujemy energię słoneczną, pozyskiwaną dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Korzystne zmiany przynosi także termomodernizacja budynków, wymiana instalacji grzewczych. Kolejnym działaniem w ramach programu jest zabudowa układów kompensacji mocy biernej, które to spowodowały poprawę parametrów zasilania urządzeń, ale też umożliwiły redukcję opłat za energię elektryczną. 

Dodaj komentarz