Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Podkarpacie buduje zaplecze techniczne dla pociągów PKA [ZDJĘCIA]

W województwie podkarpackim powstanie zaplecze techniczne dla pociągów. To kolejny krok w kierunku budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Umowa na prace projektowe oraz budowę hali wraz z układem torowym została już podpisana.

Fot. Województwo Podkarpackie

W ramach inwestycji powstanie hala technologiczna wraz układem torowym, stacją paliw i myjnią taboru kolejowego. Długość hali wyniesie 140 metrów. Obiekt wyposażony zostanie w niezbędne stanowiska do należytego utrzymania stanu technicznego i czystości pojazdów szynowych. Budynek zaplecza wraz z bocznicą kolejową zlokalizowany będzie w rejonie stacji Rzeszów-Staroniwa na obszarze o powierzchni blisko 4 ha.

Inwestycja kosztować będzie ponad 136 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych (CUPT) to 50 proc. 

Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, będzie realizowało konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. Hala zostanie oddana do użytku we wrześniu 2023 roku.

– Podpisanie umowy na budowę zaplecza dla obsługi, dla remontów, dla napraw naszych pociągów jest bardzo ważnym momentem – mówi marszałek województwa Władysław Ortyl. – Zmieniamy jakościowo podejście do tej sprawy, ale też spowodujemy, że będą znacznie zmniejszone koszty dla naszego przewoźnika, który używa naszych pojazdów szynowych. Dotychczas trzeba było jeździć do Nowego Sącza, do Bydgoszczy, czy do innych miejsc w Polsce, a to wydłużało czas remontu, napraw i dodatkowo generowało koszty. Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna ruszyła od pierwszego stycznia. Już w pierwszym kwartale przewiozła ponad siedemdziesiąt tysięcy pasażerów. Częste kursy pociągów, w godzinach szczytu powodują, że kolej jest dostępna i wiele osób z niej korzysta. Cieszymy się bardzo, że ten wynik osiągnęliśmy w czasie pandemii, trzeba mieć na uwadze także brak studentów, uczniów, co powoduje, że te wyniki byłyby znacznie lepsze w normalnych warunkach – powiedział marszałek.

.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zwrócił uwagę na inwestycje kolejowe, jakie dokonują się w ostatnich latach w naszym kraju i województwie.

-Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje największy program kolejowy od wielu lat – podkreślał. – Siedemdziesiąt sześć miliardów złotych w tej perspektywie unijnej przeznaczamy na modernizację infrastruktury kolejowej. Kolejne miliardy to inwestycje w tabor, w utrzymanie linii kolejowych, w dworce. Warto o tym pamiętać, bo również Podkarpacie jest beneficjentem tych ogromnych środków. Około trzech miliardów złotych to są środki, które inwestujemy w kolej Podkarpacką po to, aby się łatwo komunikować z województwami ościennymi, z Warszawą, czy innymi ważnymi miejscami na mapie naszego kraju. Z kolei korzystają pasażerowie mieszkający na Podkarpaciu, ale też goście i turyści, którzy tutaj chętnie przyjeżdżają. W te inwestycje wpisuje się również Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna bo dostrzegamy to, że może ona w dużej mierze odpowiedzieć na wyzwania związane z klimatem i ekologią. Przejmując kierowców do pociągów możemy ten efekt ekologiczny uzyskać – mówił sekretarz stanu.

.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki powiedziała, że to ważny projekt dla mieszkańców Rzeszowa.

– Projekt Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej realizowany przez marszałka województwa we współpracy z szesnastoma jednostkami samorządu terytorialnego województwa jest niezwykle ważny nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także dla mieszkańców Rzeszowa – zaznaczała Leniart. -. Jest to projekt, który z całą pewnością przyniesie zmianę jakości życia dla naszych mieszkańców. To bardzo ważna inwestycja przekraczająca siedemset milionów złotych. Dzisiaj już wiemy, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu, którzy z różnych kierunków, ze strony Strzyżowa, Przeworska, Dębicy, a wkrótce także z innych miast Podkarpacia, będą dojeżdżali do Rzeszowa – na studia, do szkoły, ale także do pracy. To inwestycja, która z całą pewnością podniesie jakość życia nas wszystkich. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, który wiąże się z Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną musimy jeszcze trochę rzeczy jednak zrealizować, także tych dotyczących samego miasta Rzeszowa. Bardzo ważną kwestią jest tworzenie centrów przesiadkowych, aby upłynnić ruch, komunikację w samym Rzeszowie. To jest wyzwanie, które mam nadzieję, w krótkim okresie czasu we współpracy z samorządami ościennymi uda się władzom samorządowym miasta Rzeszowa zrealizować. Dzisiaj wiemy, że takie przystanki, które w krótkim okresie czasu powstaną dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej przy Politechnice, czy przy strefie Dworzysko, będą z całą pewnością wykorzystywane także przez mieszkańców miasta. Trzeba zastanowić się, czy władze samorządowe miasta Rzeszowa nie są w stanie zapewnić tanich biletów, dla tych, którzy z tej komunikacji będą chcieli korzystać po to, aby ruch kołowy w mieście był zdecydowanie mniejszy – powiedziała wojewoda.

.

Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Miasta Rzeszów zapewniał, że miasto aktywnie włączy się w ten projekt.

– Jesteśmy już w trakcie małej rewolucji jeśli chodzi transport publiczny wewnątrz miasta i aglomeracyjny – mówił Marek Bajdak. – Bardzo się cieszę, że dziś zostanie podpisana umowa, w wyniku której zostanie przeprowadzona inwestycja o wartości stu trzydziestu sześciu milionów złotych i to tym bardziej, że wykonawcą jest firma z Podkarpacia. To zadanie wymusza integrację terenów wokółaglomeracyjnych z miastem, które jest stolicą tego regionu. Pragnę zapewnić, że Rzeszów włączy się do tej rewolucji i będzie jej aktywnym uczestnikiem – mówił.

.

Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK, dyr. ds. realizacji inwestycji również wskazywał na wagę tej inwestycji.

Umowa, która będzie dzisiaj realizowana zazębia się już z umową realizowaną już przez Polskie Linie Kolejowe – skomentował Bresch. – Podpisaliśmy umowę na budowę infrastruktury, po której będą jeździły pociągi Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Bardzo szybko przyzwyczajamy się do tych efektów. Krajowy Program Kolejowy to wiele projektów, z których spora część jest realizowana na terenie województwa podkarpackiego i przyzwyczailiśmy się już do widoków nowoczesnej stacji Rzeszów, która nie dawno została przebudowana, a kolejne stacje i przystanki będą realizowane w ramach projektu PKA, który to wart jest prawie trzysta milionów złotych, czyli gigantyczne pieniądze, które zasilą polską infrastrukturę. Cieszymy się, że powstanie to zaplecze, bo silne zaplecze dla przewoźnika to jest podstawa dobrze zorganizowanego transportu – powiedział.

.

Przedstawiciel wykonawcy Grzegorz Król, prezes zarządu Inżynieria Rzeszów opowiadał o technicznych aspektach przedsięwzięcia.

– Dla nas jest to bardzo ważna inwestycja, ze względu na samą wartość i bardzo ciekawy projekt – zaznacza Król. – To dość spora inwestycja jak na nasze warunki lokalne. Czas na wykonanie tego projektu to dwadzieścia dziewięć miesięcy, z czego około dziesięć miesięcy zakładamy na prace projektowe, pozostałe około dwadzieścia miesięcy to jest realizacja robót, gdzie głównym sercem będzie hala z wyposażeniem technicznym – powiedział.

.

Aktualnie na terenie województwa nie ma obiektu, który spełniałby potrzeby PKA. Naprawa taboru realizowana jest poza jego granicami – w Nowym Sączu, Bydgoszczy czy Mińsku Mazowieckim.

Powstanie punktu utrzymania taboru znacznie zwiększy jakość świadczonych usług przewozowych i zmniejszy koszty eksploatacyjne. Z kolei budowa automatycznej myjni taborowej zapewni możliwość całorocznego mycia pojazdów a nie jak obecnie tylko poza sezonem niskich temperatur. Zagwarantuje też odpowiednie warunki do napełniania składów wodą oraz usuwania fekalii z instalacji pociągowych.

Województwo podkarpackie posiada 37 pociągów własnych o wartości ok. 445 mln zł. 

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna została uruchomiona z początkiem stycznia 2021 roku. Do końca marca bieżącego roku pociągi Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej na trzech liniach: Rzeszów-Dębica-Rzeszów, Rzeszów-Przeworsk-Rzeszów oraz Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów, przewiozły w sumie ponad 70 tys. pasażerów.

Tworzenie Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy to zakup taboru oraz budowa zaplecza technicznego. W ramach zadania samorząd nabędzie 10 sztuk taboru: 8 składów trójczłonowych ezt oraz 2 pociągi dwuczłonowe spalinowe ezt oraz budowę zaplecza technicznego w rejonie stacji Rzeszów – Staroniwa. 

Zadanie wyceniono na 336 mln zł. Sam zakup taboru to 196 mln zł. Dofinansowanie z CUPT dla projektów współfinansowanych w ramach POIŚ wynosi 116,9 mln zł.

Władysław Ortyl: PKA “odkorkuje” Rzeszów [WYWIAD]

Inwestycja wymusi również budowę i modernizację linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej, w tym budowę linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, oraz budowę dodatkowych przystanków kolejowych, mijanek, obiektów inżynierskich oraz parkingów w systemie P&R. Dodatkowo projekt obejmuje wprowadzenie biletu zintegrowanego wspólnie z ZTM Rzeszów oraz Spółką Przewozy Regionalne.

Źródło: Województwo Podkarpackie

Dodaj komentarz