Wywiady

Dworce przyjazne dla pasażerów

Nowoczesny dworzec, konsultacje społeczne, zasady uniwersalnego projektowania, Program Inwestycji Dworowych – te i inne tematy poruszyliśmy w rozmowie z Prezesem Markiem Michalskim, Członkiem Zarządu PKP S.A.

Raport Kolejowy: Czym powinien się – według Pana – charakteryzować nowoczesny, funkcjonalny dworzec?

Marek Michalski: Taki obiekt musi przede wszystkim odpowiadać potrzebom wszystkich grup podróżnych: osób starszych, o ograniczonych możliwościach poruszania się, z ciężkim bagażem czy opiekunów z dziećmi. Jest to zasadniczy cel, jakim kierujemy się planując inwestycje związane z modernizacją dworców kolejowych lub budową nowych obiektów. Dlatego właśnie wprowadziliśmy zasadę uniwersalnego projektowania oraz instytucję audytora dostępności. Dzięki jego pracy, planując inwestycję, wiemy, jakie rozwiązania należy wprowadzić w przypadku danej lokalizacji, aby nowy lub zmodernizowany dworzec był w pełni przyjazny dla pasażerów.
Kolejną ważną rzeczą jest wachlarz dostępnych usług. Chodzi o zapewnienie optymalnego zakresu funkcji związanych z planowaniem podróży w połączeniu z uzupełniającymi je funkcjami komercyjnymi.
Realizując inwestycje dworcowe dążymy także do tego, by integrować w jednym miejscu poszczególne środki transportu. Ogromny nacisk kładziemy na współpracę z samorządami. Idealnym modelem jest taki, w którym modernizacja dworca przebiega w połączeniu z inwestycjami prowadzonymi na przyległym terenie przez samorządy. W ten sposób wspólnie możemy tworzyć zintegrowane węzły komunikacyjne.

RK: Czy mamy takie nowoczesne, funkcjonalne obiekty w Polsce? Jak nasze dworce wypadają w porównaniu z dworcami europejskimi i światowymi?

MM: Mamy w Polsce dworce, które można uznać za dostosowane do wymogów nowoczesnej obsługi podróżnych, jak na przykład Kraków Główny czy Wrocław Główny. Były to dwa różne modele inwestycji – budowa nowego, podziemnego obiektu oraz kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku przy odtworzeniu walorów historycznych w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Jednocześnie należy przyznać, że nadal w naszym kraju liczba obiektów dostosowanych do potrzeb wszystkich grup podróżnych, np. w zakresie unijnych wymogów dotyczących obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i osób niepełnosprawnych, jest zdecydowanie za mała. Jednym z głównych celów Grupy PKP jest sukcesywne pozyskiwanie kolejnych, nowych pasażerów. Zwiększa się liczba zmodernizowanych kilometrów linii kolejowych i peronów, zainwestowano także w tabor. Tym zmianom muszą dorównać dworce kolejowe. W minionych latach zrealizowano prawie dziewięćdziesiąt inwestycji dworcowych. Ale to tylko część naszych potrzeb. Po ich przeanalizowaniu okazało się, że 464 obiekty wymagają nakładów inwestycyjnych. Obecny Zarząd, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Rozwoju, przygotował kompleksowy, przemyślany i dobrze zaplanowany program inwestycyjny i już przystąpił do intensywnych prac nad jego realizacją.

RK: Mówi Pan Prezes o Programie Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016–2023 (PID). Jakie są priorytety i cele tego Programu?

Dodaj komentarz