Wywiady

Dworce przyjazne dla pasażerów

Nowoczesny dworzec, konsultacje społeczne, zasady uniwersalnego projektowania, Program Inwestycji Dworowych – te i inne tematy poruszyliśmy w rozmowie z Prezesem Markiem Michalskim, Członkiem Zarządu PKP S.A.

Raport Kolejowy: Czym powinien się – według Pana – charakteryzować nowoczesny, funkcjonalny dworzec?

Marek Michalski: Taki obiekt musi przede wszystkim odpowiadać potrzebom wszystkich grup podróżnych: osób starszych, o ograniczonych możliwościach poruszania się, z ciężkim bagażem czy opiekunów z dziećmi. Jest to zasadniczy cel, jakim kierujemy się planując inwestycje związane z modernizacją dworców kolejowych lub budową nowych obiektów. Dlatego właśnie wprowadziliśmy zasadę uniwersalnego projektowania oraz instytucję audytora dostępności. Dzięki jego pracy, planując inwestycję, wiemy, jakie rozwiązania należy wprowadzić w przypadku danej lokalizacji, aby nowy lub zmodernizowany dworzec był w pełni przyjazny dla pasażerów.
Kolejną ważną rzeczą jest wachlarz dostępnych usług. Chodzi o zapewnienie optymalnego zakresu funkcji związanych z planowaniem podróży w połączeniu z uzupełniającymi je funkcjami komercyjnymi.
Realizując inwestycje dworcowe dążymy także do tego, by integrować w jednym miejscu poszczególne środki transportu. Ogromny nacisk kładziemy na współpracę z samorządami. Idealnym modelem jest taki, w którym modernizacja dworca przebiega w połączeniu z inwestycjami prowadzonymi na przyległym terenie przez samorządy. W ten sposób wspólnie możemy tworzyć zintegrowane węzły komunikacyjne.

RK: Czy mamy takie nowoczesne, funkcjonalne obiekty w Polsce? Jak nasze dworce wypadają w porównaniu z dworcami europejskimi i światowymi?

MM: Mamy w Polsce dworce, które można uznać za dostosowane do wymogów nowoczesnej obsługi podróżnych, jak na przykład Kraków Główny czy Wrocław Główny. Były to dwa różne modele inwestycji – budowa nowego, podziemnego obiektu oraz kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku przy odtworzeniu walorów historycznych w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Jednocześnie należy przyznać, że nadal w naszym kraju liczba obiektów dostosowanych do potrzeb wszystkich grup podróżnych, np. w zakresie unijnych wymogów dotyczących obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i osób niepełnosprawnych, jest zdecydowanie za mała. Jednym z głównych celów Grupy PKP jest sukcesywne pozyskiwanie kolejnych, nowych pasażerów. Zwiększa się liczba zmodernizowanych kilometrów linii kolejowych i peronów, zainwestowano także w tabor. Tym zmianom muszą dorównać dworce kolejowe. W minionych latach zrealizowano prawie dziewięćdziesiąt inwestycji dworcowych. Ale to tylko część naszych potrzeb. Po ich przeanalizowaniu okazało się, że 464 obiekty wymagają nakładów inwestycyjnych. Obecny Zarząd, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Rozwoju, przygotował kompleksowy, przemyślany i dobrze zaplanowany program inwestycyjny i już przystąpił do intensywnych prac nad jego realizacją.

RK: Mówi Pan Prezes o Programie Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016–2023 (PID). Jakie są priorytety i cele tego Programu?

MM: Zasadniczym celem, jaki nam przyświeca, podobnie jak w przypadku inwestycji infrastrukturalnych czy taborowych, jest podniesienie konkurencyjności transportu kolejowego i zwiększenie jego roli tam, gdzie był wcześniej marginalizowany. To natomiast ma się przełożyć na silny impuls do rozwoju poszczególnych regionów Polski. Poprzez kompleksowe podejście do inwestycji, zakładające efekt synergii pomiędzy modernizacją linii kolejowych, rozwojem połączeń i tworzeniem nowoczesnych, przyjaznych obiektów obsługi pasażerskiej, chcemy przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności miast i województw, np. tych na wschodzie kraju, między innymi dla inwestorów i turystów. Nowe oraz zmodernizowane dworce mają spełniać najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności, czystości i wspomnianego już dostosowania do potrzeb wszystkich pasażerów. Ważne jest również zapewnienie na przyległym terenie miejsc, gdzie można zaparkować samochód, postawić rower i przesiąść się do innych środków komunikacji. Takie miejsca oznaczają nie tylko zwiększenie mobilności mieszkańców, ale także możliwość prowadzenia w najbliższej okolicy działalności gospodarczej. Tam, gdzie jest węzeł przesiadkowy, powodzeniem będą cieszyły się sklepy czy zakłady usługowe.
Pamiętajmy również, że dworzec to wizytówka miasta i może być ważnym miejscem w życiu lokalnej społeczności. Pole do współpracy z samorządami widzimy zatem także w przypadku zagospodarowywania powierzchni w zmodernizowanych obiektach. Mam tu na myśli na przykład tworzenie placówek kultury. To również decyduje o wspomnianym impulsie prorozwojowym.

RK: Ile i jakie dworce zostaną zmodernizowane w ramach Programu?

MM: Wytypowaliśmy 464 obiekty dworcowe, wobec których widzimy potrzeby inwestycyjne. Są to dworce ulokowane niemal w całej Polsce, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach. Co istotne, chcemy, aby te inwestycje były w przeważającej mierze współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas pozyskaliśmy już np. 160 mln zł na modernizację obiektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Trwają procesy inwestycyjne wobec dziesięciu dworców z tej grupy i znajdują się one na różnym etapie zaawansowania: od prac przedprojektowych po trwające prace budowlane. Te dworce to: Białystok, Skarżysko-Kamienna, Szczytno, Czeremcha, Siemiatycze, Olsztynek, Bielsk Podlaski, Nidzica, Olsztyn Główny, Olsztyn Zachodni.

RK: Na czym polega projekt Innowacyjne Dworce Systemowe? Jakie dworce są nim objęte? Czym się charakteryzują dworce systemowe?

MM: Przy realizacji inwestycji dworcowych istotną rolę odgrywają również aspekty ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu. Część dworców budowanych wiele lat temu jest obecnie zbyt duża w stosunku do realnych potrzeb pasażerów i lokalnych społeczności. To z kolei powoduje, że na terenie takich obiektów mamy niewykorzystaną, niszczejącą przestrzeń. Pomysłem na rozwiązanie tego typu problemów są tzw. Innowacyjne Dworce Systemowe. Jest to autorski projekt PKP S.A. W miejscu niefunkcjonalnych, niszczejących obiektów powstają nowe – łatwiejsze w utrzymaniu, efektywne energetycznie i wyposażone w proekologiczne rozwiązania. W Polsce mamy już pierwsze cztery innowacyjne dworce systemowe: w Nasielsku, Ciechanowie, Mławie oraz Strzelcach Krajeńskich Wschód. Zamierzamy kontynuować tę formułę inwestycji, odpowiednio ją modyfikując w zależności od lokalizacji. Chcemy, aby tego typu obiektami były na przykład wspomniane już dworce w Nidzicy i Bielsku Podlaskim. Zostaną one, podobnie jak wcześniejsze IDSy, zaprojektowane przez PKP S.A. we własnym zakresie. Opracowanie projektu, nie tylko w przypadku IDSów, ale też innych inwestycji, poprzedzają warsztaty kreatywne i konsultacje społeczne.

RK: Proszę przybliżyć nam temat warsztatów kreatywnych i konsultacji społecznych. Dlaczego takie inicjatywy są ważne i potrzebne? Co wnoszą do procesu projektowego?

MM: Aby dostosowywać dworce do potrzeb wszystkich grup pasażerów oraz lokalnych społeczności musimy te potrzeby bardzo dobrze poznać. Dlatego zachęcamy do włączania się w proces konsultacji poprzedzających inwestycje i pracy w ramach warsztatów kreatywnych. W warsztatach uczestniczą np. lokalni działacze społeczni, samorządowcy, mieszkańcy. Wsłuchujemy się w każdy głos. Dotychczas takie spotkania zorganizowaliśmy np. w Nidzicy, Skarżysku-Kamiennej i Olsztynie.
W minionych latach zdarzały się inwestycje nietrafione. Otwierano z pompą nowy, piękny dworzec, a zaraz potem okazywało się, że podróżni nie chcą z niego korzystać, bo jest po prostu niefunkcjonalny. Takich błędów chcemy uniknąć właśnie dzięki organizacji warsztatów. Ważny jest także aspekt ekonomiczny – chyba każdy się zgodzi, że lepiej jest coś raz a dobre zaprojektować, niż potem wydawać środki na ciągłe usprawnienia i poprawianie niedoróbek lub nawet gruntowną zmianę aranżacji. Nasze inwestycje, na które przeznaczone zostaną naprawdę duże nakłady, muszą być dokładnie przemyślane, dobrze przygotowane i kompleksowe.

Rozmawiała LS

Reklama